รู้จัก “สารัชถ์ รัตนาวะดี” CEO กัลฟ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ INTUCH | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รู้จัก “สารัชถ์ รัตนาวะดี” CEO กัลฟ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ INTUCH

การเมือง
13 มิ.ย. 66
10:39
21,203
Logo Thai PBS
รู้จัก “สารัชถ์ รัตนาวะดี” CEO กัลฟ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ INTUCH
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ชื่อของ "สารัชถ์ รัตนาวะดี" ถูกค้นหามากเป็นอันดับต้นๆ ใน Google หลังจากมีการพูดถึงกรณีหุ้น ITV นั่นเป็นเพราะ "สารัชถ์" คือ เจ้าของเครือกัลฟ์ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ ที่ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน ITV

สารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)

สารัชถ์ อายุ 58 ปี เกิดวันที่ 12 ก.ค.2508 เป็นบุตรของ พล.อ.ถาวร รัตนาวะดี อดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารสูงสุด กับนางประทุม รัตนาวะดี น้องสาวของนายวาริน พูนศิริวงศ์ นักธุรกิจและเจ้าของหนังสือพิมพ์แนวหน้า

สารัชถ์มีพี่น้อง 3 คน เป็นบุตรคนกลาง มีพี่ชายชื่อ สาณิต และน้องชายชื่อ สฤษดิ์ สารัชถ์ สมรสกับ นลินี ตันติสุนทร บุตรสาวของนายรักษ์ ตันติสุนทร อดีต ส.ส.ตาก พรรคประชาธิปัตย์ หลายสมัย มีบุตร 2 คน คือ สาริศ กับ สิตมน

หลังจบการศึกษา สารัชถ์ก่อตั้ง บริษัท กัลฟ์ อิเล็คตริก จำกัด ประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้า เมื่อ พ.ศ.2537 โดยสารัชถ์ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

จากนั้นจัดตั้งบริษัทอีกในเครือ “กัลฟ์” อีกหลายบริษัท คือ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด พ.ศ.2539 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด พ.ศ.2539) บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด พ.ศ.2540) และ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด ก่อตั้ง พ.ศ.2547

ต่อมาก่อตั้ง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลิตกระแสไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของไทย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2560 ทำให้ชื่อสารัชถ์ ปรากฏในทำเนียบมหาเศรษฐีไทยของนิตยสาร ฟอร์บส เมื่อปี 2561

พ.ศ.2562 สารัชถ์ถือหุ้นมูลค่ามากที่สุดของไทย เป็นปีแรก จากนั้นครองอันดับ 1 ของผู้มีหุ้นมากที่สุดเป็น 3 ปีซ้อน

ปัจจุบัน สารัชถ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าของบริษัทอยู่ที่ 583,000 ล้านบาท อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิที่ประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี ตั้งแต่ช่วง พ.ศ.2563-2565

นอกจากนี้เมื่อ พ.ศ.2549 หลังกลุ่มชินคอร์ป เทขายหุ้นให้เทมาเส็ก ของสิงคโปร์ และชินคอร์ปถูกเปลี่ยนชื่อเป็น อินทัช หรือ INTUCH บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ใน INTUCH ก่อนที่ INTUCH จะเข้าไปซื้อหุ้น ITV และถือหุ้นใหญ่ในปัจจุบัน โดยล่าสุด วันที่ 12 มิ.ย.2566 ข้อมูลระบุว่า INTUCH ถือหุ้น ITV ร้อยละ 52.92

ปัจจุบัน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูง เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และนิตยสารฟอร์บส ยังคงจัดอันดับ นายสารัชถ์ มีความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่ 423,330 ล้านบาท หรือ 11,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science (Engineering Management) University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมศาสตร์)

หลักสูตรอบรมต่าง ๆ

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1 สำนักงานศาลปกครอง
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (นบยส.) รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

2564-2565 กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2561-2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2551-2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2554-2560 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2551-2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2551-2560 รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
2554-2559 ผู้แทนถือใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาตินิสท์
2551-2559 ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาตินิสท์
2537-2559 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
2564- ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด
2564- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด
2564- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2564- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ 1 จำกัด
2564- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
2561- ปัจจุบัน Board of Councilors, University of Southern California, Annenberg School for Communication and Journalism ประเทศสหรัฐอเมริกา
2560- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
2560- ปัจจุบัน กรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
2559- ปัจจุบันกรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอบคุณข้อมูล : เว็บไซต์ https://www.gulf.co.th/th/ และวิกิพีเดีย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด็ด "พิธา" สะเทือน "สารัชถ์" ปมหุ้น ITV สู่ GULF ทุนพลังงาน

วิเคราะห์ : คลิปเสียงจากที่ประชุมไอทีวี : สถานการณ์พลิกกลับ

เปิดผู้ถือหุ้นใหญ่ “ไอทีวี” แล้วก็พบ "งูกินหาง"

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง