ขีดเส้น 15 วัน "อสส." แจงปมไม่รับคำร้อง"พิธา" ใช้ม.112 หาเสียง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ขีดเส้น 15 วัน "อสส." แจงปมไม่รับคำร้อง"พิธา" ใช้ม.112 หาเสียง

การเมือง
26 มิ.ย. 66
18:47
1,305
Logo Thai PBS
ขีดเส้น 15 วัน "อสส." แจงปมไม่รับคำร้อง"พิธา" ใช้ม.112 หาเสียง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งอัยการสูงสุด ให้ชี้แจงภายใน 15 วัน หลังไม่พิจารณาคำร้อง ปม "พิธา” และพรรคก้าวไกล ชูนโยบายหาเสียงแก้ มาตรา112

วันนี้ (26 มิ.ย.2566) ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดี สำคัญและเป็นที่สนใจ คือกรณีที่นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 49 มาตรา ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.เพื่อยกเลิกประ มวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

โดยผู้ร้องกล่าวอ้างในคำร้องว่าผู้ร้องยื่นคำร้องขอ ฉบับลงวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อขอให้อัยการสูงสุดร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองแล้ว แต่อัยการสูงสุดมิได้ดำเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสาม 

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติให้สอบถามอัยการสูงสุดว่า มีคำสั่งรับหรือไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอหากมีคำสั่งรับคำร้องขอ ดำเนินการแล้วอย่างไร และผลการดำเนินการเป็นอย่างไร โดยให้แจ้งต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง