อัปเดตครึ่งปีหลัง! ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือน ขรก. เงินบำนาญ เงินเดือนทหาร ออกวันไหน? | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

อัปเดตครึ่งปีหลัง! ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือน ขรก. เงินบำนาญ เงินเดือนทหาร ออกวันไหน?

ไลฟ์สไตล์
27 มิ.ย. 66
17:10
93,494
Logo Thai PBS
อัปเดตครึ่งปีหลัง! ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือน ขรก. เงินบำนาญ เงินเดือนทหาร ออกวันไหน?
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
อัปเดตปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ และเงินเดือนทหารกองประจำการ ครึ่งปีหลังของปี 2566 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

 • เดือนกรกฎาคม 2566 เงินเข้าบัญชี 25 กรกฎาคม 2566
 • เดือนสิงหาคม 2566 เงินเข้าบัญชี 28 สิงหาคม 2566
 • เดือนกันยายน 2566 เงินเข้าบัญชี 26 กันยายน 2566
 • เดือนตุลาคม 2566 เงินเข้าบัญชี 26 ตุลาคม 2566
 • เดือนพฤศจิกายน 2566 เงินเข้าบัญชี 27 พฤศจิกายน 2566
 • เดือนธันวาคม 2566 เงินเข้าบัญชี 26 ธันวาคม 2566
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2566

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2566

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2566

เงินบำนาญข้าราชการรายเดือนของผู้รับบำนาญ

 • เดือนกรกฎาคม 2566 เงินเข้าบัญชี 21 กรกฎาคม 2566
 • เดือนสิงหาคม 2566 เงินเข้าบัญชี 24 สิงหาคม 2566
 • เดือนกันยายน 2566 เงินเข้าบัญชี 22 กันยายน 2566
 • เดือนตุลาคม 2566 เงินเข้าบัญชี 24 ตุลาคม 2566
 • เดือนพฤศจิกายน 2566 เงินเข้าบัญชี 23 พฤศจิกายน 2566
 • เดือนธันวาคม 2566 เงินเข้าบัญชี 22 ธันวาคม 2566
ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญข้าราชการรายเดือนของผู้รับบำนาญ 2566

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญข้าราชการรายเดือนของผู้รับบำนาญ 2566

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญข้าราชการรายเดือนของผู้รับบำนาญ 2566

เงินเดือนทหารกองประจำการ

 • กรกฎาคม เงินเข้าบัญชี 9 สิงหาคม 2566
 • สิงหาคม เงินเข้าบัญชี 7 กันยายน 2566
 • กันยายน เงินเข้าบัญชี 6 ตุลาคม 2566
 • ตุลาคม เงินเข้าบัญชี 7 พฤศจิกายน 2566
 • พฤศจิกายน เงินเข้าบัญชี 8 ธันวาคม 2566
 • ธันวาคม เงินเข้าบัญชี 9 มกราคม 2567
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ 2566

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ 2566

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ปฏิทินกรกฎาคม 2566 เช็กวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง