รู้จัก “วาลคิรี” หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ของนาซา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รู้จัก “วาลคิรี” หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ของนาซา

Logo Thai PBS
รู้จัก “วาลคิรี” หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ของนาซา
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
นาซาผลักดันเทคโนโลยีหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ เพื่อร่วมสำรวจอวกาศในโครงการอาร์ทีมิส

วาลคิรี (Valkyrie) เป็นหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ (Humanoid) ของนาซาซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ทำหน้าที่ต่าง ๆ บนพื้นผิววัตถุท้องฟ้าอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ความคล่องแคล่วและแม่นยำระดับที่แขนกลทั่วไปไม่อาจสามารถทำได้ นาซามีเป้าหมายที่จะนำหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เหล่านี้ไปใช้งานสำหรับการสำรวจอวกาศโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีลูกเรือที่เป็นมนุษย์ดูแล เช่น บนดวงจันทร์หรือดาวอังคาร วาลคิรีจะสามารถสำรวจดวงจันทร์เองได้หากมีอุปกรณ์และทรัพยากรเพียงพอ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงแก่นักบินอวกาศในการสำรวจด้วยตนเอง

วาลคิรีจะเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจอวกาศในโครงการอาร์ทีมิส เพื่อช่วยให้นักบินอวกาศสามารถใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนได้ ซึ่งนอกจากจะลดความเสี่ยงอันตรายของนักบินอวกาศแล้ว ยังทำให้นักบินอวกาศมีภาระการทำงานที่น้อยลงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานที่เป็นกิจวัตรประจำวันอย่างการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และการเคลื่อนย้ายวัตถุต่าง ๆ

ปัจจุบัน วาลคิรีกำลังถูกทดสอบในเมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ของหุ่นยนต์ให้มีความพร้อมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้แบบอัตโนมัติโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์ควบคุมดูแลตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้นักบินอวกาศดูแลหุ่นยนต์ได้หลายตัวพร้อม ๆ กัน ทางนาซาคาดว่าวาลคิรีจะพร้อมสำหรับการสาธิตเทคโนโลยีในช่วงปี 2026-2027

ที่มาข้อมูล: NASA
ที่มาภาพ: NASA
“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ Thai PBS Sci & Tech 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง