บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เดือน ก.ย. จ่ายอะไรบ้าง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เดือน ก.ย. จ่ายอะไรบ้าง

เศรษฐกิจ
8 ก.ย. 66
12:33
42,016
Logo Thai PBS
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เดือน ก.ย. จ่ายอะไรบ้าง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2566 จ่ายอะไรบ้าง

วันนี้ (8 ก.ย.2566) น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือน ก.ย.2566 จะได้รับสิทธิ ดังนี้

วันที่ 1 ก.ย.2566 

เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

 • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 ก.ค. - 26 ส.ค.2566 และเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 ก.ย.2566 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

ยกเว้นผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์ และกลุ่มตกหล่น รวมทั้งผู้ผ่านสิทธิที่ดินเพิ่มเติมจะได้รับการทบสิทธิวงเงินค่าซื้อสินค้า 5 เดือน (ของเดือน เม.ย. - ส.ค.2566) รวมจำนวน 1,500 บาท

 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย.2566)
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL/EBM)

วันที่ 12 - 14 ก.ย.2566

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น ที่ผู้มีสิทธิได้ยื่นหนังสือมอบความยินยอมไว้แล้ว

 • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน (ตั้งแต่เดือน เม.ย. – ก.ย.2566) 

โดยจ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

วันเดือนปีเกิด เดือนที่ได้รับสิทธิ จำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับ   

 • เกิดก่อน 1 เม.ย. 2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ  เม.ย. - ก.ย. 2566 จำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับ 600 บาท
 • เกิดระหว่าง 1 - 30 เม.ย.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ พ.ค. - ก.ย.2566 จำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับ 500 บาท
 • เกิดระหว่าง 1 - 31 พ.ค.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ มิ.ย. - ก.ย.2566 จำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับ 400 บาท
 • เกิดระหว่าง 1 - 30 มิ.ย.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ ก.ค. - ก.ย.2566 จำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับ 300 บาท
 • เกิดระหว่าง 1 - 31 ก.ค.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ  ส.ค. - ก.ย.2566 จำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับ 200 บาท
 • เกิดระหว่าง 1 - 31 ส.ค.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ ก.ย.2566 จำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับ 100 บาท

โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิด ดังนี้

วันเดือนปีเกิดของผู้มีสิทธิ วันที่ยืนยันตัวตน

 • วันที่โอนเงิน 12 ก.ย.2566 สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2494
 • วันที่โอนเงิน 13 ก.ย.2566 สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิด ระหว่าง 1 ม.ค.2494 - 31 ธ.ค.2500 
 • วันที่โอนเงิน 14 ก.ย.2566 สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิด ระหว่าง 1 ม.ค.2501 - 31 ส.ค.2506 14 ก.ย.2566

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ส.ค.2566 และผูกบัญชีพร้อมเพย์ ภายใน 7 ก.ย.2566

วันที่ 20 ก.ย.2566

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 ก.ค. - 26 ส.ค.2566 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

ยกเว้นผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์ และกลุ่มตกหล่น รวมทั้งผู้ผ่านสิทธิที่ดินเพิ่มเติม จะได้รับการทบสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ของเดือน เม.ย. - ส.ค.2566 ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

รายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ส.ค. 

กรมบัญชีกลางขอรายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1- 31 ส.ค. 2566 ดังนี้

1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงิน 

 • วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 4,042.45 ล้านบาท
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 46.98 ล้านบาท
 • วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 42.90 ล้านบาท 
 • วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด 12 ล้านบาท
 • วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 31.50 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน  4,175.84 ล้านบาท

2. สวัสดิการที่ให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ 

 • มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 (โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2566)

รวมจำนวนเงิน 242.16 ล้านบาท

3. สวัสดิการที่จ่ายตรงผู้ให้บริการ 

 • มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 164.53 ล้านบาท
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 21.18 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน 185.71 ล้านบาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  4,603.71 ล้านบาท

อ่านข่าวอื่น ๆ 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ประกาศผลรอบอุทธรณ์เพิ่มเติม เช็กเลย!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง