"ทักษิณ" ไม่เข้าเกณฑ์พักโทษ ชี้ต้องจำคุกอย่างน้อย 6 เดือนก่อน

การเมือง
18 ก.ย. 66
15:12
5,846
Logo Thai PBS
"ทักษิณ" ไม่เข้าเกณฑ์พักโทษ ชี้ต้องจำคุกอย่างน้อย 6 เดือนก่อน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
โฆษกราชทัณฑ์ ระบุ "ทักษิณ" ยังไม่ยื่นขอพักโทษ พร้อมชี้ยังจำคุกไม่ครบเกณฑ์ แม้จะยื่นแต่ก็คงไม่ได้รับสิทธิ ขณะเดียวกันการรักษาตัวนอกเรือนจำใกล้ครบกำหนด 30 วันแล้ว รอรายงานจากแพทย์ผู้รักษา เพื่อพิจารณารักษาต่อหรือส่งกลับเรือนจำฯ

วันนี้ (18 ก.ย.2566) จากกรณีที่มีการรายงานข่าวว่านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และในฐานะผู้ต้องขังเด็ดขาด ได้ดำเนินการยื่นเอกสารต่อเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อขอเข้าโครงการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปนั้น

นายสิทธิ สุธีวงศ์ โฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงประเด็นนี้ว่า นายทักษิณหรือครอบครัวยังไม่ได้มีการยื่นขอพักโทษ

ขณะที่กระบวนการขอพักโทษนั้นเป็นกระบวนการที่เรือนจำฯ จะเป็นผู้พิจารณายื่นเรื่องให้กรมราชทัณฑ์พิจารณา โดยการยื่นรายชื่อบุคคลที่จะดำเนินการพักโทษได้ จะต้องพิจารณาจาก คุณสมบัติของนักโทษรายนั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

คือแบบปกติ นักโทษรายนั้นๆ จะต้องโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของโทษจำคุกที่ได้รับ และแบบพิเศษ มีเกณฑ์แยกย่อย 3 ข้อ คือ จะต้องเป็นนักโทษที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป, มีภาวะป่วยชราภาพ และต้องโทษไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของโทษจำคุก หรือต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

กรณีของนายทักษิณ สามารถเข้าเกณฑ์ได้ทั้งแบบปกติและแบบพิเศษเพราะนายทักษิณเองถือเป็นผู้ต้องขังสูงอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไปและป่วยร่วมด้วย

โฆษกราชทัณฑ์ ระบุว่า หากดูคุณสมบัติของนายทักษิณแล้วก็อาจจะได้รับการพิจารณาเข้าโครงการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป

แต่ตามกฎหมาย ระบุ ชัดเจนว่า จะต้องมีการรับโทษจำคุกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือตั้งแต่ 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึ่ง มากกว่า 

ซึ่งปัจจุบันนายทักษิณได้การอภัยลดโทษเหลือจำคุกเพียง 1 ปี ดังนั้นการรับโทษ 1 ใน 3 ของนายทักษิณ ก็คือ 4 เดือน แต่ตามกฎหมายมีการระบุว่า หรือ 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า จะเท่ากับว่า

นายทักษิณจะต้องจำคุกอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ห้วงเดือน ก.พ.2567 ดังนั้นการยื่นขอพักโทษมาก่อนก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เพราะไม่เข้าเกณฑ์

แต่หากมีการยื่นจริง ก็จะเป็นการเสนอรายชื่อพร้อมผู้ต้องขังรายอื่น และเข้าสู่การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการพักการลงโทษ ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เป็นปกติ

โฆษกราชทัณฑ์ ยังกล่าวถึงประเด็นการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจ ของนายทักษิณ ด้วยว่า ตอนนี้ใกล้ครบกำหนดระยะเวลา 30 วัน สำหรับการนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำแล้ว ทางเรือนจำหรือราชทัณฑ์ ซึ่งตามแนวปฏิบัติแล้ว ทีมแพทย์ผู้รักษาจะส่งผลประเมินเรื่องสุขภาพมาให้เรือนจำและกรมราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาอาการและความจำเป็นต่อการรักษานอกเรือนจำ จากความเห็นของแพทย์เป็นสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

คปท.จี้ "ผบ.ตร." สั่ง "แพทย์ใหญ่" เปิดอาการ "ทักษิณ" คลายสงสัยไม่ป่วยจริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง