แปลงขยะเป็นเงินช่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

แปลงขยะเป็นเงินช่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ภูมิภาค
3 ต.ค. 66
09:30
228
Logo Thai PBS
แปลงขยะเป็นเงินช่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ทุกวันพุธ ของสัปดาห์ ชาวบ้านในตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จะคัดแยกขยะรวบรวมขยะพลาสติกและกระดาษ บริจาคให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พื่อนำไปขายแล้วนำเงินกลับมาดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เป็นอีกชุมชนที่ประสบปัญหาเรื่องขยะ แต่ขณะนี้ได้แก้ปัญหาด้วยโครงการแปลงขยะเป็นเงิน โดยให้ชาวบ้านคัดแยก และบริจาคขยะให้กับ อบต. เพื่อนำไปขายแล้วนำเงินกลับมาดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน

ซึ่งผลที่ได้คือ นอกจากมีงบดูแลเรื่องสุขภาพคนในชุมชน ยังช่วยลดงบประมาณในการกำจัดขยะปีละนับล้านบาท

ทุกๆ วันพุธ ของสัปดาห์ ชาวบ้านใน ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ จะคัดแยกขยะรวบรวมขยะพลาสติกและกระดาษ บริจาคให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ก่อนที่จะนำไปขายแล้วนำเงินทั้งหมด ที่ได้กลับมาดูแลชาวบ้านผู้สูงอายุและพิการในชุมชน ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

ว่าที่ ร.ต.สุรพงค์ กาบวัง นายกอบต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากชาวบ้าน ทำให้สามารถลดงบประมาณในการกำจัดขยะได้ปีละกว่า 1 ล้านบาท จากเดิมใช้งบในการจัดการขยะกว่า 2 ล้านบาท แต่ขณะนี้เหลือประมาณ 1 ล้านบาทต่อปีเท่านั้น

ด้านชาวบ้านและพระสงฆ์ อย่างพระอธิการลันยา กิจตสังวโร เจ้าอาวาสวัดป่าดอยเงิน อ.ดอยหล่อ บอกว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์กับคนในชุมชน เพราะขณะนี้ผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีรายได้น้อย การเข้ารับบริการกับศูนย์สุขภาพของ อบต. จึงเป็นเรื่องจำเป็น

สำหรับพื้นที่ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ มี 26 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 12,000 คน แต่ในจำนวนนี้ร้อยละ 24 เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และยังไม่รวมกลุ่มผู้พิการ

ทำให้ อบต.ตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ขึ้นเพื่อดูแลคนกลุ่มนี้ ด้วยงบประมาณที่จำกัด โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน จึงช่วยได้มาก และมีประโยชนกับชุมชน ที่สำคัญทำให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง