สธ.ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านโดส 100 วัน คิกออฟ 8 พ.ย.นี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สธ.ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านโดส 100 วัน คิกออฟ 8 พ.ย.นี้

สังคม
25 ต.ค. 66
17:35
553
Logo Thai PBS
สธ.ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านโดส 100 วัน คิกออฟ  8 พ.ย.นี้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
คณะกรรมการโรคติดต่อฯ เห็นชอบปรับอาการใหม่ของ “วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก” ปรับสูตรยารักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเดินหน้าฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 1 ล้านโดส ใน 100 วัน คิกออฟ 8 พ.ย.นี้

วันนี้ (25 ต.ค.2566) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2566 มีนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ 2 เรื่อง คือ 1.ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก พ.ศ. ..

สำหรับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ ด่านท่าเรือตำมะลัง และด่านพรมแดนวังประจัน จ.สตูล เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ... ตามที่ที่ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญวัณโรคดื้อยาระดับประเทศเห็นชอบ โดยปรับอาการสำคัญของวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 13 ใน พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ว่า

"กรณีวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก” ซึ่งเป็นวัณโรคที่มีการดื้อยาหลายขนานร่วมกัน ได้แก่ ไรแฟมพิซิน  อาจจะดื้อต่อไอโซไนอะซิด ด้วยหรือไม่ก็ได้ และดื้อต่อกลุ่มยาฟลูออโรควิโนโลน ได้แก่ ลีโวฟล็อกซาซิน ม็อกซิฟล็อกซาซิน อย่างน้อยหนึ่งขนานและดื้อต่อยา เบดาควิลีน หรือไลเนโซลิด อย่างน้อยหนึ่งขนาน มีอาการไอเรื้อรังหรือไอเป็นเลือด เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อน เพลีย มีไข้ เจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย หรือมีอาการตามอวัยวะที่ติดเชื้อ สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการเสนอร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกฎ หมาย หากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง เช่น สถานการณ์ของโรคโควิด-19 

พบว่ามาตรการทางกฎหมายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันควบคุมโรคทั้งโรคติดต่อที่อุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

สธ.อยู่ระหว่างสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสนอเรื่องต่อ ครม.และดำเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป

ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านโดสภายใน 100 วัน

นอกจากนี้ รมว.สธ.ยังติดตามเรื่องการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ซึ่งจะมีการลงนามร่วมกับกระทรวงศึก ษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กทม.สภากาชาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

โดยจะรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ให้แก่นักเรียนหญิงชั้น ป.5-อุดมศึกษาปีที่ 2 รวมถึงผู้หญิง อายุ 11-20 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษา แบ่งเป็น การฉีดวัคซีนนักเรียน วันที่ 1-30 พ.ย.นี้ จะคิกออฟวันที่ 8 พ.ย.นี้ ที่โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี และทุกเขตสุขภาพอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง และฉีดกลุ่มอายุ 18 -20 ปี ช่วงธ.ค.นี้ -ม.ค.2567

สำหรับการจัดสรรและจัดส่งวัคซีน แบ่งเป็น วัคซีนจาก สปสช. ให้บริการกลุ่มเป้าหมายตามสิทธิประโยชน์ ชั้น ป.5 ม.1-2 เป็นวัคซีน 2 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธุ์ 784,368 โดส ทยอยจัดส่งถึงพื้นที่ต.ค.-ธ.ค.นี้ และวัคซีนจากกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นวัคซีนบริจาคจากสภากา ชาดไทย 400,000 โดส และวัคซีนสำรองส่วนกลาง 200,000 โดส ให้บริการเก็บตกในกลุ่มเป้าหมายตามสิทธิประโยชน์ที่วัคซีน สปสช.ไม่เพียงพอ

ส่วนกลุ่มนอกสิทธิประโยชน์ อายุ 18-20 ปี เริ่มจัดส่งเดือน ต.ค.นี้ และยังมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในระยะแรกสำหรับผู้หญิง อายุ 30-60 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายมะเร็งครบวงจร 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง