ลูกศิษย์อาลัย "ศ.เกริกเกียรติ" อดีตอธิการบดี มธ.ถึงแก่อนิจกรรม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ลูกศิษย์อาลัย "ศ.เกริกเกียรติ" อดีตอธิการบดี มธ.ถึงแก่อนิจกรรม

การเมือง
17 พ.ย. 66
19:40
1,657
Logo Thai PBS
ลูกศิษย์อาลัย "ศ.เกริกเกียรติ" อดีตอธิการบดี มธ.ถึงแก่อนิจกรรม
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ราชบัณฑิต อดีตอธิการบดี มธ. ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การคลัง ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ตั้งศพบำเพ็ญกุศลวัดพระศรีมหาธาตุ พระราชทานเพลิงศพ 26 พ.ย.นี้

วันนี้ (17 พ.ย.2566) ถือเป็นการสูญเสียคนในวงการเศรษฐศาสตร์การคลัง และวงการศึกษา หลังจากช่วงบ่ายวันนี้ ดร.อภิชาติ ดำดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ราชบัณฑิตอดีตอธิการบดี ม.ธรรม ศาสตร์ ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว

โดยจะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน พระราชทานเพลิงศพเวลา 13.00 น.วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย.นี้ 

ดร.อภิชาติ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ เป็นนักวิชาการ ครูบาอาจาย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การคลัง เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาคณะเศรษฐ ศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้เรียนวิชานโยบายการคลังกับอาจารย์

ต่อมาได้มีโอกาสร่วมงานกันในการทำหน้าที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2550 ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ครองตน-ครองคน-ครองงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้หลักวิชาการอย่างตรงไปตรงมา โดยสอนอยู่เสมอว่าให้ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นเป้าหมายสำคัญในการกำหนดนโยบายการคลัง

สำหรับประวัติ ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม เกิดเมื่อวันที่ 11 ก.ย.2480 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง ทั้งราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวมทั้งอธิการบดีของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

ประวัติการศึกษา

 • 2507 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
 • 2507 ปริญญาพาณิชยศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
 • 2508 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาคมผู้สอบบัญชี
 • 2512 ปริญญาโท M.A. University of the Philippines ฟิลิปปินส์
 • 2515 ปริญญาโท M.S. University of Illinois สหรัฐอเมริกา
 • 2532 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • พ 2551 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2552 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.ธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงานวิชาการ

 • 2525 ศาสตราจารย์ ม.ธรรมศาสตร์
 • 2539 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ม.ธรรมศาสตร์
 • 2539 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
 • 2542-2547 กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • 2517 และ ปี 2529-2531 ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรี 
 • 2535-2538 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 • 2534,2540,2550 กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ประวัติการทำงานบริหาร

 • 2521-2524 ประธานสภาอาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์
 • 2525-2527 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • 2527-2531 อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ธรรมศาสตร์
 • 2531-2534 อธิการบดีม.ธรรมศาสตร์
 • 2536-2542 อธิการบดีม.หอการค้าไทย
 • 2549-2551 นายกสภามหาวิทยาลัย ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • 2551-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง