กยศ.แจงเหตุไม่อนุมัติเงินกู้ "นศ.พยาบาล" ชี้ถ้าคุณสมบัติครบกู้ได้ทุกคน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กยศ.แจงเหตุไม่อนุมัติเงินกู้ "นศ.พยาบาล" ชี้ถ้าคุณสมบัติครบกู้ได้ทุกคน

สังคม
28 พ.ย. 66
13:00
913
Logo Thai PBS
กยศ.แจงเหตุไม่อนุมัติเงินกู้ "นศ.พยาบาล"  ชี้ถ้าคุณสมบัติครบกู้ได้ทุกคน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"กยศ." ชี้แจงกรณี นักศึกษาพยาบาลยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เนื่องจากตรวจพบความไม่สอดคล้องของข้อมูล รอสถานศึกษาชี้แจง ยันหากคุณสมบัติครบได้ทุกคน

วันนี้ (28 พ.ย.2566) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวถึงกรณีนักศึกษาพยาบาลเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ว่า ยังไม่ได้รับอนุมัติการให้เงินกู้ยืมจากกองทุน นั้น

กองทุนขอชี้แจงว่าสถานศึกษาดังกล่าว มีผู้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2564 จำนวน 9,199 คน ปีการศึกษา 2565 จำนวน 14,937 คน และปีการศึกษา 2566 มีผู้ยื่นขอกู้ยืม จำนวน 23,136 คน

ซึ่งผู้กู้ที่ได้ยื่นขอกู้ยืมเงินในปี 2566 ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินแล้ว จำนวน 16,313 คน คงเหลือยังไม่อนุมัติให้กู้ยืม จำนวน 6,823 คน เนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่าในกลุ่มที่ยังไม่อนุมัตินี้เป็นผู้ที่มีงานทำ 2,644 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของการกู้ยืม

กองทุนตรวจพบความไม่สอดคล้องของข้อมูลหลายประการ เช่น ผู้กู้ยืมบางรายแจ้งว่าไม่ทราบข้อมูลของบิดามารดา และเมื่อกองทุนขอข้อมูลเพิ่มเติม บางรายแจ้งว่าไม่สะดวกในการเตรียมเอกสาร

นอกจากนั้นผู้รับรองรายได้บางรายมีการรับรองรายได้ให้กับครอบครัวของผู้กู้ยืมจำนวนมากที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดกัน และเมื่อกองทุนติดต่อไปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้แต่ติดต่อไม่ได้

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน คือ

1. มีสัญชาติไทย

2. ศึกษาหรือได้รับการตอบรับ
ให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินงานกับกองทุน

3. เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษาเดียวกัน

4. มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา

5. มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

เช็กลักษณะต้องห้าม ของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

และกองทุนได้กำหนดลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน

2. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ในลักษณะเต็มเวลา เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่ได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและรอการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสถานศึกษา

ทั้งนี้ กองทุนได้แจ้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นต้นสังกัดของสถานศึกษาให้ทราบแล้ว โดยกองทุนและเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวง อว. จะลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบและรับฟังคำชี้แจงของสถานศึกษาในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตาม กองทุนขอยืนยันว่า ผู้กู้ยืมที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามและดำเนินการตามระเบียบที่กองทุนกำหนดจะมีสิทธิได้กู้ยืมอย่างแน่นอน

อ่านข่าวอื่น ๆ

นายกฯเห็นชอบหลักการ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่

ยิ้มแก้มปริ!จ่ายแล้วไร่ละ1,000 บาทให้ ชาวนา 4.68 ล้านครัวเรือน

เด้ง "สุริยา" พ้นอธิบดี DSI - โยก "หมอวีระกิตติ์" คุมนิติวิทย์ฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง