เช็ก 7 เส้นทางรถบรรทุกหยุดวิ่งปีใหม่ เริ่ม 28 ธ.ค.-2 ม.ค.67 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เช็ก 7 เส้นทางรถบรรทุกหยุดวิ่งปีใหม่ เริ่ม 28 ธ.ค.-2 ม.ค.67

เศรษฐกิจ
25 ธ.ค. 66
18:11
3,011
Logo Thai PBS
เช็ก 7 เส้นทางรถบรรทุกหยุดวิ่งปีใหม่ เริ่ม 28 ธ.ค.-2 ม.ค.67
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปีใหม่ 2567 ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นวิ่งบนถนน 7 สายทั้งขาขึ้น-ขาล่องเริ่มตั้งแต่ 28-30 ธ.ค.2566 และ 1-2 ม.ค.2567

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสาย ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2567 พ.ศ.2566

เนื้อหาระบุว่า ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2567 มีวันหยุดราชการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 ธ.ค.2566 ถึงวันจันทร์ที่ 1 ม.ค.2567 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ต.ค.2566 เห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 29 ธ.ค.2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จึงทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 ธ.ค.2566 ถึงวันจันทร์ที่ 1 ม.ค.2567 (รวม 4 วัน)

โดยจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสาย เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในถนนบางสาย ในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 62/2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 พ.ศ.2566

ข้อ 2 กำหนดการห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบนถนนบางสาย ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค.2566 ถึงวันเสาร์ที่ 30 ธ.ค.2566 และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ม.ค.2567 ถึงวันอังคารที่ 2 ม.ค.2567 ทั้งขาขึ้นและขาล่อง ในถนนดังต่อไปนี้

  • ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 99+800 ถึงกิโลเมตรที่ 106+150 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ระยะทาง 7 กม.
  • ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 332 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 347 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 15 กม.
  • ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 15+600 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 102 ตำบลมิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระยะทาง 87 กม.
  • ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117) ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ 0+000 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 7 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 7 กม.
  • ถนนกบินทร์บุรี -ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 165 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 222 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ระยะทาง 57 กม.
  • ถนนบุรีรัมย์-อรัญประเทศ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 71 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ถึงกิโลเมตรที่ 83 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร
  • ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งตะวันตก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 ถึงกิโลเมตรที่ 9+288 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ระยะทาง 9 กม.

ข้อ 3 ในกรณีรถบรรทุกบางประเภทที่มีความจำเป็นต้องเดินรถในถนนดังกล่าวข้างต้นในช่วงเวลาดังกล่าว ภายในจังหวัดเดียวกัน ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต หากเป็นการขอเดินรถตั้งแต่ 2 จังหวัดขึ้นไป ให้ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต

ข้อ 4 นับแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว

อ่านข่าว

ฟรี! คมนาคมจัดเต็มปีใหม่ 2567 "มอเตอร์เวย์-ทางด่วน-จอดรถสนามบิน"

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง