"คุรุสภา" เร่งสอบเอาผิดครูใช้เข็มกลัดจิ้มปากเด็ก เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"คุรุสภา" เร่งสอบเอาผิดครูใช้เข็มกลัดจิ้มปากเด็ก เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ

สังคม
27 ม.ค. 67
17:18
543
Logo Thai PBS
"คุรุสภา" เร่งสอบเอาผิดครูใช้เข็มกลัดจิ้มปากเด็ก เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"คุรุสภา" เร่งสอบเอาผิดครูใช้เข็มกลัดจิ้มปากเด็ก ชี้เข้าข่ายประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

วันนี้ (27 ม.ค.2567) ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ กรณีครูของสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ใน จ.สมุทรปราการ ลงโทษนักเรียนด้วยการใช้เข็มทิ่มปากเด็กนักเรียน นั้น

อ่านข่าว : สพฐ.ย้ายครูใช้เข็มกลัดจิ้มปากเด็กยกชั้น 36 คน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพครูดังกล่าว โดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา และได้ตรวจสอบข้อมูลการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว พบว่า เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

และได้รับเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะขอข้อเท็จจริงจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณา การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยเร็ว

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า กรณีดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ

ประกอบกับข้อ 7 (ข) (1) ของข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องไม่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม ดังนั้น จำเป็นต้องเร่งดำเนินการเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วที่สุด 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ได้ตระหนักถึงการดำเนินการใด ๆ กับศิษย์หรือผู้รับบริการ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดกับศิษย์หรือผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการลงโทษเพื่อปรับพฤติกรรมของศิษย์ในทาง ที่สร้างสรรค์ และไม่ใช้ความรุนแรง ทั้งทางกาย และวาจา ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงจิตใจของศิษย์และผู้รับบริการ 

อ่านข่าวอื่น ๆ

สพฐ.ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ยกเลิก "ครูเวร" ทันที

เปิดภาพ "ลีแอน" สุนัขทหารพันธุ์ลาบราดอร์ ประมูลสูงสุด 9.5 หมื่น

เตือน 29-30 ม.ค.นี้ ฝุ่น PM 2.5 จะสูงขึ้น ชวนคนกรุงฯ ใช้รถสาธารณะ-งดเผา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง