รอบด้าน ชัดเจน โจทย์ใหญ่คนข่าว

สังคม
5 มี.ค. 67
08:18
471
Logo Thai PBS
รอบด้าน ชัดเจน โจทย์ใหญ่คนข่าว
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

วันที่ 5 มีนาคม เป็นวันนักข่าว ในทุก ๆ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดประกวดข่าวและภาพข่าว ชิงรางวัล "อิศรา อมันตกุล" ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2515 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่หนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน เป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

ท่ามกลางกระแสการแข่งขันกันอย่างหนักหน่วงของสื่อ ปัจจุบันไม่ได้มีเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์อีกต่อไปแล้ว แต่ยังมีสื่อโซเชียล และสื่อออนไลน์ ที่ส่งพิราบหนุ่มสาวกระโจนลงสนามข่าว ก่อนที่จะนำเนื้อหามาป้อนผ่านแพลตฟอร์มในรูปแบบต่าง ๆ ตามยุคสมัยของภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะอยู่แพลตฟอร์มใด ความเป็นนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณในวิชาชีพก็ยังติดตัวอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ในยุคที่ทุกคนเป็นสื่อได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจะเป็นนักข่าวได้

เทพชัย หย่อง นักข่าวอาวุโส ให้ข้อคิดว่า วันที่ 5 มีนาคม เป็นวันนักข่าว ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่จะเป็นการเตือนนักข่าวว่า ภารกิจของคนทำสื่อมีความท้าทายมากกว่าสมัยก่อนมาก เทคโนโลยีทางด้านข้อมูลข่าวสารก็ทำให้คนเกือบทุกคนทำหน้าที่รายงาน มีความเห็นผ่านทางสื่อ เข้าถึงผู้คนมากมายได้ แต่ข้อมูลที่ท่วมท้นแบบนี้ เป็นข้อมูลที่ปะปนมาด้วยข่าวปลอม ข่าวหลอกที่แต่งกันขึ้นมา เพื่อสร้างความสับสน หรือผลประโยชน์บางอย่าง

สื่อมวลชนอาวุโส จากซ้าย ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์, เทพชัย หย่อง, สุทธิชัย หยุ่น และ กิตติ สิงหาปัด

สื่อมวลชนอาวุโส จากซ้าย ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์, เทพชัย หย่อง, สุทธิชัย หยุ่น และ กิตติ สิงหาปัด

สื่อมวลชนอาวุโส จากซ้าย ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์, เทพชัย หย่อง, สุทธิชัย หยุ่น และ กิตติ สิงหาปัด

อีกด้านหนึ่งคือ สื่อต้องช่วยให้เกิดความกระจ่าง รายงานข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ให้คนรับข้อมูล ได้รับข้อมูลที่ใกล้เคียงความจริงให้ได้มากที่สุด รอบด้านมากที่สุด ถือว่าเป็นความท้ายทายในยุคนี้

นอกจากนี้ การทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ให้คนพูดมีเหตุมีผลมากขึ้น ยุคนี้มีความขัดแย้งทางความคิด ความเห็นที่หลากหลาย ดังนั้นคนที่อยุ่ในวงการสื่อก็ต้องมีภารกิจอย่างหนึ่ง คือการส่งเสียงที่น่าเชื่อถือให้รอบด้าน ทำให้คนในสังคมถกเถียงกันด้วยเหตุและผลมากขึ้น เพราะนี่คือ เรื่องสำคัญมากและเป็นโจทย์ใหญ่ของคนทำสื่อ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง