เปิดคำสั่งฉบับเต็ม ! “บิ๊กต่าย” สั่ง “บิ๊กโจ๊ก” พร้อมพวกรวม 5 คน ออกจากราชการ-ตั้ง กก.สอบ

อาชญากรรม
18 เม.ย. 67
22:11
5,562
Logo Thai PBS
เปิดคำสั่งฉบับเต็ม ! “บิ๊กต่าย” สั่ง “บิ๊กโจ๊ก” พร้อมพวกรวม 5 คน ออกจากราชการ-ตั้ง กก.สอบ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เปิดคำสั่งฉบับเต็ม “พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ” เซ็นคำสั่งให้ “บิ๊กโจ๊ก” พร้อมพวกรวม 5 คน ออกจากราชการไว้ก่อน ปมฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ พร้อมตั้ง “พล.ต.อ.สราวุฒิ” เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวน

วันนี้ (18 เม.ย.2567) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รรท.ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่งที่ 178/2567 ลงวันที่ 18 เม.ย.2567 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ใจความว่า ด้วยข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้

1.พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2.พ.ต.อ.กิตติชัย สังขถาวร รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา
3.พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ รอง ผกก.ป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
4.ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว ผบ.หมู่ จร. งาน จร.โครงการพระราชดำริ 1 กก.6 บก.จร.
5.ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร.

ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน กรณีมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ชื่อ BNKMASTER จนถูกดำเนินคดีอาญาและถูกศาลอาญาออกหมายจับในความผิดฐาน “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน”

และมีเหตุผลให้พักราชการได้ ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 3 (1) คือถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา โดยผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการตำรวจ มีหน้าที่และอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา แต่กลับต้องหาว่า กระทำผิดทางอาญาเสียเอง

ซึ่งเป็นคดีสำคัญ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างร้ายแรง ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการได้ ประกอบกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 115 มาตรา 108 มาตรา 131 และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2549 ข้อ 8

อ่านข่าว : "บิ๊กต่าย" ลงนามคำสั่งให้ "บิ๊กโจ๊ก" ออกจากราชการไว้ก่อน

และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 118/2567 ลงวันที่ 20 มี.ค.2567 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน จึงให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล กับพวก รวม 5 นาย ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ตร. ได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 141 ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่ง หรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์

อ่านข่าว : สะพัดสั่ง "บิ๊กโจ๊ก" ออกจากราชการ หลัง "บิ๊กต่าย" พบนายกฯ ที่ทำเนียบ

รรท.ผบ.ตร.แต่งตั้ง “พล.ต.อ.สราวุฒิ” เป็นประธานสอบ

วันเดียวกัน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รรท.ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่ง ตร.ที่ 179/2567 ลงวันที่ 18 เม.ย. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใจความว่า ด้วยข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้
1.พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2.พ.ต.อ.กิตติชัย สังขถาวร รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา
3.พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ รอง ผกก.ป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
4.ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว ผบ.หมู่ จร. งาน จร.โครงการพระราชดำริ 1 กก.6 บก.จร.
5.ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร.

มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สืบเนื่องจากตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ มีคำสั่งที่ 746/2566 ลงวันที่ 18 ธ.ค.2566 และคำสั่งที่ 114/2567 ลงวันที่ 6 มี.ค.2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ กรณีต้องหาคดีอาญาในความผิดฐานสมคบ โดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงิน

เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน ตามคดีอาญาที่ 391/2566 ของ สน.เตาปูน และตามหมายจับของศาลอาญาที่ 4549/2566 ลงวันที่ 4 ธ.ค.2566 จากการสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่น ว่ามีส่วนร่วมในการกระทำการในเรื่องที่ทำการสอบสวนนั้นด้วย

ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2547 ข้อ 28 และจากรายงานของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 593/2566 ลงวันที่ 25 ต.ค.2566 มีพฤติการณ์การกระทำ ดังนี้

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2566, 8, 16 ม.ค.2567 และ 5 มี.ค.2567 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 4 ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) และคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 593/2566 ลงวันที่ 25 ต.ค.2566 ได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน ให้ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ ชื่อ BNKMASTER รวม 22 คน

ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”

ซึ่งพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 391/2566 โดยปรากฎว่า น.ส.พิมพ์วิไล ปล้องอ่อน ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ ใช้บัญชีของบุคคลอื่นในการบริหารจัดการเว็บไซต์ ที่จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ ด้วยการรับเงินเข้า-ออก จากผู้เข้าเล่นการพนัน รวมทั้งจ่ายสินพนัน และเก็บผลประโยชน์จากการเล่นพนันออนไลน์

อ่านข่าว : "บิ๊กโจ๊ก" เลื่อนเข้าให้ปากคำคดีฟอกเงินเว็บพนัน เป็น 27 เม.ย.นี้

และมีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของ น.ส.พิมพ์วิไล ปล้องอ่อน ผ่านทางบัญชีธนาคารของ น.ส.เบญจมิน แสงจันทร์ ซึ่งเป็นบัญชีที่ พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ เป็นผู้ครอบครองและใช้เป็นจำนวนหลายครั้ง

เมื่อโอนเงินแล้วจะมีการส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ต่อกันไปให้กับนายณพรรษกรณ์ แหเกิด พ.ต.อ.กิตติชัย สังขถาวร และ พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ ทราบ

จากนั้นจะมีการโอนเงินจากบัญชีของ น.ส.เบญจมิน แสงจันทร์ เข้าบัญชีของ ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว หรือ ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร แล้ว พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ สั่งการให้ ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว หรือ ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ให้นำเงินสดใส่ซอง แล้วนำไปวางบนโต๊ะทำงานซึ่งอยู่ภายในบ้านพักของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล

และมีการรับโอนเงินสดมาจากหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารและเครื่องฝากเงินอัตโนมัติอีกจำนวนมาก และมีการโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวออกไปยังบัญชีบุคคลอื่น

โดยศาลอาญาอนุมัติให้ออกหมายจับ พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1063/2567 ลงวันที่ 4 ธ.ค.2566 พ.ต.อ.กิตติชัย สังขถาวร ตามหมายจับศาลอาญาที่ 4549/2566 ลงวันที่ 12 มี.ค.2567 ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1064/2567 ลงวันที่ 12 มี.ค.2567 ส.ต.อณัฐนันท์ ชูจักร ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1065/2567 ลงวันที่ 12 มี.ค.2567 และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1396/2567 ลงวันที่ 2 เม.ย.2567

เหตุเกิดระหว่างวันที่ 8 ก.พ.2565 ถึงวันที่ 3 พ.ย.2565 สถานที่เกิดเหตุทั่วราชอาณาจักร ในส่วน พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ ที่ถูกสอบสวนวินัยไว้ก่อนแล้ว ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการที่ 746/2566 ลงวันที่ 18 ธ.ค.2566 และคำสั่งที่ 114/2567 ลงวันที่ 6 มี.ค.2567 นั้น เป็นการดำเนินการไปภายในอำนาจตามข้อเท็จจริงในขณะนั้น

อ่านข่าว : ผลสอบกก.ชี้ "บิ๊กโจ๊ก" ผิดจริงพบหลักฐานเส้นเงินโยงเว็บพนัน

แต่เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังว่า เป็นกรณีข้าราชการตำรวจตำแหน่งต่างกัน และอยู่ต่างสังกัดกัน ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกัน ให้ผู้มีอำนาจสำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มีตำแหน่งสูงกว่า หรือผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการสำหรับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 105 มาตรา 108
มาตรา 119 และมาตรา 179 ประกอบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 108/2567 ลงวันที่ 20 มี.ค.2567 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 436/2548 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2548 เรื่องมอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ และกำหนดแนวทางปฏิบัติ

จึงให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการที่ 746/2566 ลงวันที่ 18 ธ.ค.2566 และคำสั่งที่ 114/2567 ลงวันที่ 6 มี.ค.2567 และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1.พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ
2.พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ
3.พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์ รองผบช.ภาค 1 เป็นกรรมการ
4พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รองผบช.ก. เป็นกรรมการ

5.พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. เป็นกรรมการและเลขานุการ
6.พล.ต.ต.ศุภณัฏธ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.กองตรวจราชการ 4 เป็นกรรมการ
7.พ.ต.อ.บัณฑิต นิลอ่อน รอง ผบก.(สอบสวน) กองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 2 เป็นกรรมการ

8.พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ เป็นกรรมการ
9.พ.ต.อ.เทิดสยาม บุญะเสนา ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 เป็นกรรมการ
10.พ.ต.อ.อัครเดช สุริยงค์ ผกก.อก.บก.ตำรวจสันติบาล 2 เป็นกรรมการ
11.พ.ต.อ.มิ่งมนตรี ศิริพงษ์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม เป็นกรรมการ

12.พ.ต.ท.บุญนำ ลบโลกา รองผกก.(สอบสวน) กก.4 กองบังคับการปราบปราม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
13.พ.ต.ท.ศิริพล บุญหนุน รองผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 2 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
14.พ.ต.ท.รชต ฉัตรวชิระวงษ์ สว.กก.4 บก.ป.เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2547 ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องอื่นนอกจากที่ ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่น และคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้น มีส่วนร่วมกระทำการใด ในเรื่องที่สอบสวนอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว

อ่านข่าว : "บิ๊กโจ๊ก" มอบตัว สน.เตาปูน ตามหมายจับคดีฟอกเงินเว็บพนัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง