ยอดสมัคร สว. 5 วัน รวม 48,117 คน ศรีสะเกษเยอะสุด - 2 อำเภอไร้ผู้สมัคร

การเมือง
25 พ.ค. 67
10:11
4,332
Logo Thai PBS
ยอดสมัคร สว. 5 วัน รวม 48,117 คน ศรีสะเกษเยอะสุด - 2 อำเภอไร้ผู้สมัคร
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เลขา กกต.เปิดตัวเลขรับสมัคร สว.ทั่วประเทศ 48,117 คน แจงผู้สมัครน้อย อาจเพราะกำหนดคุณสมบัติไว้สูง และมีมาตรการป้องกันการจัดตั้งและการฮั้วรวมถึงระบบซับซ้อน ยันแม้อำเภอใดมีบางกลุ่มไม่มีผู้สมัครสามารถเดินหน้ากระบวนการเลือกได้

วันนี้ ( 25 พ.ค.2567) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการจากกรมการปกครองว่าการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตลอด 5 วันที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 20 -24 พ.ค. มีผู้มาสมัคร สว. จากทั่วประเทศทั้งหมดจำนวน 48,226 คน โดยผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามการตรวจสอบเบื้องต้นที่มีเอกสารครบและรับสมัครไว้ก่อนจำนวน 48,117 คน โดยผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามโดยละเอียดครั้งหนึ่ง ว่าจะประกาศเป็นผู้สมัครหรือไม่ภายใน 5 วัน หรือภายในวันที่ 29 พ.ค.นี้

ส่วนผู้สมัครที่ตรวจในเบื้องต้นในสถานที่รับสมัครแล้ว แต่ไม่มีคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามจึงไม่รับสมัครไว้ 109 คน โดยยังมีหลายอำเภอที่ไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่ม ในเบื้องต้นมี 2 อำเภอไม่มีผู้สมัคร และมีอำเภอที่มีผู้สมัครเพียงกลุ่มเดียว 7 อำเภอ

"กรณีบางอำเภอที่มีการสมัครเพียงกลุ่มเดียวหรือไม่มีผู้สมัครเลยหรือสมัครไม่ครบทุกกลุ่ม จะไม่กระทบการเลือกตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากกฎหมายได้เขียนรองรับไว้แล้วในมาตรา 19 และมาตรา 40 ที่ระบุว่าการเลือกระดับอำเภอให้กระทำได้แม้จะไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่ม และกลุ่มใดไม่มีผู้สมัครให้งดการดำเนินการให้มีการเลือกในกลุ่มนั้นและไม่มีผลกระทบต่อการเลือกในกลุ่มอื่น และในเขตอำเภอใดมีผู้สมัครไม่เกินห้ากลุ่มไม่ต้องจัดให้มีการแบ่งสาย" นายแสวงกล่าว

แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลขาธิการ กกต. ยังเปิดเผยว่าสำนักงาน กกต. และอำนวยความสะดวกให้สามารถติดตามรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ รวมถึงผู้ได้รับเลือกในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันนี้เป็นต้นไป

พร้อมชี้แจงว่าจำนวนผู้สมัครอาจจะน้อยกว่าที่ประมาณการไว้อาจเนื่องจากกำหนดคุณสมบัติไว้สูง และ ผู้สมัคร ไม่สามารถ หาคนรับรองประสบการณ์ได้ และการจัดตั้งเป็นหมู่เป็นคณะบริหารจัดการได้ยาก เนื่องจากระบบได้ออกแบบป้องกันไว้ทั้งการจัดตั้งและการฮั้ว ในระดับหนึ่ง รวมทั้งขาดแรงจูงใจในการสมัครที่ระบบการเลือกมีความซับซ้อนหลายชั้น มั่นใจว่าจำนวนผู้สมัครในครั้งนี้ กกต.สามารถบริหารจัดการในการเลือกและควบคุมทำให้การเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนมาตรการในการจัดการฮั้วนั้น สำนักงานได้เฝ้าระวังติดตามทุกความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด หากประชาชนรับทราบข่าวข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการฮั้ว สามารถแจ้งข้อมูลต่อ กกต. ผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรดหรือแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้ เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

นายแสวงยังชี้แจงเพิ่มเติมกรณีคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเกี่ยวกับระเบียบ กกต. ว่าด้วยการแนะนำตัวของผู้สมัคร สว.ทางสำนักงานได้ตรวจสอบคำพิพากษาและกฎหมายเบื้องต้น ซึ่งระเบียบดังกล่าวนั้นยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ ส่วนเรื่องการยื่นอุทธรณ์ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีถึงที่สุดนั้นเรื่องนี้สำนักงานไม่ได้นิ่งนอนใจ จะมีการประมวลข้อกฎหมายความเห็นและเสนอไปยังที่ประชุมใหญ่ กกต. ในวันจันทร์และอังคารนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางกับผู้สมัครและสื่อมวลชนต่อไป

จ.ศรีสะเกษ ผู้สมัคร สว.มากสุด 

สำหรับยอดผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภารวม 5 วัน แบ่งเป็น

วันแรกมีผู้สมัคร 4,642 คน

วันที่ 2 มีผู้สมัคร 6,607 คน

วันที่ 3 มีผู้สมัคร 9,434 คน

วันที่ 4 มีผู้สมัคร 13,486 คน

วันที่ 5 มีผู้สมัคร 13,948 คน

จังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด คือ

  • อันดับที่หนึ่ง จ.ศรีสะเกษ 2,764 คน
  • อันดับที่สอง กรุงเทพมหานคร 2,489 คน
  • อันดับที่สาม จ.เชียงใหม่ 2,000 คน
  • อันดับที่สี่ จ.บุรีรัมย์ 1,836 คน
  • อันดับที่ห้า จ.นครศรีธรรมราช 1,798 คน

ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด คือ

  • อันดับหนึ่ง จ.น่าน 98 คน
  • อันดับสอง จ.ตาก 102 คน
  • อันดับสาม จ.สมุทรสงคราม 128 คน
  • อันดับสี่ จ.พังงา 134 คน
  • อันดับห้า อุตรดิตถ์ และ นครพนม จังหวัดละ 150 คน

ย้ำสมัคร สว.แจ้งข้อมูลเท็จ มีโทษถึงแจกใบแดง

นายสำราญ ตันเจริญ ประธานผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ระบุว่าหลังการปิดรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 จะมีการตรวจสอบประวัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัคร สว. ซึ่งหาก ตรวจสอบพบว่า 1.เป็นการแจ้งข้อมูลหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้องอันเป็นเท็จ 2.รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัคร 3.หากมีการสืบสวนไต่สวนหากพบว่าเป็นการทำให้กระบวนการเลือกไม่สุจริตและเที่ยงธรรม จะมีโทษตามกฎหมาย

มีโทษถึงขั้นเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าใบแดง แต่ว่าเป็นอำนาจของศาล

อ่านข่าว : 25 พ.ค.เปิดเช็กชื่อผู้สมัคร สว.ทั่วประเทศ หลังปิดรับวันนี้

ส่วน น.ส.มานวิภา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีที่ผู้สมัครใน 20 กลุ่มสาขาอาชีพหากบางกลุ่มมีผู้สมัครจำนวนน้อยไม่ถึง 5 คน หรือมีเพียง 3 คน ทุกคนสามารถผ่านเข้าไปสู่ในรอบที่สองแบ่งสายเลือกไขว้ได้เลย จากนั้นในรอบที่สองในกลุ่มดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าสู่รอบการเลือกระดับจังหวัดได้ หรือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน 3 ลำดับแรก

แม้ในกลุ่มดังกล่าวรอบสองจะมี 3 คน แต่หากบุคคลใดไม่มีคะแนนก็เป็นการตกรอบ ผู้ที่เข้ารอบจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคะแนนขึ้นไป

อ่านข่าว : 

“จั่วลม” เป้าสมัคร สว.หลักแสน เลิกกังวลคนสมัครน้อย-ไม่ครบ

สว.2567 ได้เงินเดือนเท่าไหร่ เปิดสิทธิประโยชน์-สวัสดิการ

"เศรษฐา​" นัดถกทีม กม.เตรียมคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง