เปิดขั้นตอนเลือก สว.ระดับอำเภอ 9 มิ.ย.นี้

การเมือง
5 มิ.ย. 67
17:30
14,489
Logo Thai PBS
เปิดขั้นตอนเลือก สว.ระดับอำเภอ 9 มิ.ย.นี้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กกต.ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเลือก สว. ระดับอำเภอ ในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ โดยมีการเลือกสองรอบ รอบแรกเลือกกันเองภายในกลุ่ม ขณะที่รอบที่สองแบ่งสายเลือกไขว้

วันนี้ (5 มิ.ย.2567) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ ในสถานที่เลือกตามที่ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอกำหนด

รอบที่ 1 การลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน การรายงานตัวเริ่มได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ให้ผู้สมัครที่มีเครื่องมือสื่อสารมอบเครื่องมือสื่อสารและรายงานตัวต่อกรรมการประจำสถานที่เลือกของกลุ่มที่ตนเองสมัคร พร้อมแสดงหลักฐานในการรายงานตัว เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ บัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

อ่านข่าว : เช็กรายชื่อผู้สมัคร สว.2567 ทางเว็บไซต์-แอปฯสมาร์ทโหวต

หากกลุ่มใดมีผู้สมัครหรือผู้มารายงานตัวไม่เกิน 5 คน ไม่ต้องดำเนินการลงคะแนนเลือกรอบแรก โดยให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นสำหรับกลุ่มนั้น ส่วนการลงคะแนน เมื่อแต่ละกลุ่มรายงานตัวครบและผลระยะเวลา 09.00 น. และผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอประชุมชี้แจงผู้สมัคร ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน โดยจะลงคะแนนให้ตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนไม่ได้

อ่านข่าว : กกต.ใช้ "อิมแพ็ค เมืองทองธานี" เลือก สว.ระดับประเทศ 26 มิ.ย.นี้

การนับคะแนน ให้นับสถานที่เลือก โดยเริ่มภายหลังการปิดลงคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม รวมถึงกลุ่มที่มีผู้สมัครหรือผู้มารายงานตัวไม่เกิน 5 คน ให้เป็นผู้ได้รับเลือกในขั้นต้นของกลุ่มนั้น ขณะที่กรณีผู้สมัครกลุ่มใดได้รับคะแนนเท่ากันเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 5 คน ให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันดำเนินการจับสลากกันเอง เพื่อหาผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น และกรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 5 คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้สมัครที่ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น

จากนั้นในการดำเนินการแบ่งสายและการจับฉลากเพื่อแบ่งสาย ให้ผู้ที่ได้รับเลือกในขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนเพื่อจับฉลากแบ่งสาย จำนวนไม่เกิน 4 สาย สาย 3-5 กลุ่ม โดยการลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิ์ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครที่เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันได้กลุ่มละ 1 คน โดยจะลงคะแนนให้ผู้สมัครกลุ่มเดียวกันไม่ได้หรือเลือกตนเองก็ไม่ได้

อ่านข่าว : "ปธ.กกต." เร่งตรวจสอบ "โพยฮั้วเลือก สว." มั่นใจได้ 200 สว. ตามไทม์ไลน์

การนับคะแนนให้นับสถานที่เลือกเริ่มภายหลังการลงคะแนนแล้ว โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ที่ได้รับเลือกระดับอำเภอในกลุ่มนั้น กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 3 คน ให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันดำเนินการจับสลากกันเองเพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอกลุ่มนั้น หรือกรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 3 คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือกในระดับอำเภอ

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการในข้างต้นแล้วให้ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกระดับอำเภอ พร้อมส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ติดประกาศในที่ว่าการอำเภอและเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ปี 2561 และระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567

อ่านข่าว : 

กกต.ปรับรูปแบบบัตรเลือก สว.รอบไขว้ ขจัดความสับสน

"ธนาธร" เชื่อ กกต.ตรวจสอบ "ปมโพยก๊วนฮั้วเลือก สว." ทัน ก่อนเลือก สว.ระดับอำเภอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง