จับตา 3 คดีในศาล รธน.ชี้ขาดกฎหมาย สว. พิจารณายุบก้าวไกล - ถอดนายกฯ

การเมือง
18 มิ.ย. 67
07:42
4,018
Logo Thai PBS
จับตา 3 คดีในศาล รธน.ชี้ขาดกฎหมาย สว. พิจารณายุบก้าวไกล - ถอดนายกฯ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ขาด 4 มาตรา ของการได้มาซึ่ง สว.ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ พร้อมลุ้นปม ยุบพรรคก้าวไกล และ ถอดถอนนายกฯ เศรษฐา

วันนี้ (18 มิ.ย.2567) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดฟังคำวินิจฉัย คำร้อง 4 มาตราของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบไปด้วยมาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 หรือไม่ 

อีกคดีที่หลายฝ่ายจับตามอง คือเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบไปด้วยมาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 หรือไม่

อ่านข่าว : 18 มิ.ย.ชี้ชะตา "ทักษิณ" อัยการสูงสุดนัดส่งฟ้องคดี ม.112

จับตาคดีร้อนการเมือง

จับตาคดีร้อนการเมือง

จับตาคดีร้อนการเมือง

นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังนัดพิจารณากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

ซึ่งเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้องยื่นบัญชีระบุ พยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย.2567 และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป กำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันนี้

อ่านข่าว : ศร.ให้ กกต.ส่งหลักฐานเพิ่มคดียุบ "ก้าวไกล" นัดพิจารณาครั้งหน้า 18 มิ.ย.

อีกคดีคือกรณีกลุ่ม 40 สว.ยื่นขอวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลง กรณีแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งๆ ที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้คู่กรณี ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย.นี้ และกำหนดนัดพิจารณาในวันนี้เช่นกัน

อ่านข่าว : 

18 มิ.ย.จับตา 4 คดีร้อน "การเมืองไทย" ทักษิณ รอด ไม่รอด?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง