18 มิ.ย.จับตา 4 คดีร้อน "การเมืองไทย" ทักษิณ รอด ไม่รอด?

การเมือง
14 มิ.ย. 67
16:22
1,830
Logo Thai PBS
18 มิ.ย.จับตา 4 คดีร้อน "การเมืองไทย" ทักษิณ รอด ไม่รอด?
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
18 มิ.ย.นี้ อัยการสูงสุด นัดส่งตัว "ทักษิณ" ฟ้องคดี มาตรา 112 ขณะที่ในวันเดียวกันด้วยศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกล , ถอดถอน "เศรษฐา" และนัดชี้ขาด 4 มาตรา กฎหมายเลือก สว.ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

18 มิ.ย.2567 หลายฝ่ายจับตาช่วงการเมืองร้อนระอุ ที่ทำให้การเมืองไทยเกิดแรงกระเพื่อม หรืออาจกลายเป็นจุดเปลี่ยน? 

ส่งฟ้อง "ทักษิณ" คดีมาตรา 112

เริ่มต้นกันที่คดีแรกที่หลายฝ่ายจับตามอง กรณีอัยการสูงสุด นัดส่งฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร ในคดี มาตรา 112 กรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่เกาหลีใต้ ซึ่งเดิมอัยการสูงสุด เคยสั่งฟ้องเมื่อปี 2558

ทักษิณ ชินวัตร

ทักษิณ ชินวัตร

ทักษิณ ชินวัตร

โดยเมื่อ 29 พ.ค.สำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข่าวได้ตรวจพิจารณาสำนวนและมีคำสั่งฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งในวันดังกล่าว พนักงานอัยการไม่สามารถยื่นฟ้อง นายทักษิณ ต่อศาลได้ เนื่องจากนายทักษิณ ไม่ได้มาพบพนักงานอัยการตามกำหนดนัด โดยใด้มอบอำนาจให้ทนายความมายื่นขอเลื่อนการฟังคำสั่งของพนักงานอัยการ เนื่องจากป่วยโควิด-19

นอกจากนี้ในวันที่ 18 มิ.ย.ยังมีอีก 3 เหตุการณ์คดีสำคัญซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะนัดพิจารณา ดังต่อไปนี้

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ ชัยธวัช ตุลาธน

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ ชัยธวัช ตุลาธน

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ ชัยธวัช ตุลาธน

คดียุบพรรคก้าวไกล

จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

ซึ่งเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้องยื่นบัญชีระบุ พยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย.2567 และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป กำหนดนัดพิจารณาต่อไป ในวันอังคารที่ 18 มิ.ย.2567

อ่านข่าว : ศร.ให้ กกต.ส่งหลักฐานเพิ่มคดียุบ "ก้าวไกล" นัดพิจารณาครั้งหน้า 18 มิ.ย.

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

กลุ่ม 40 สว. ยื่นถอดถอนนายกฯ

ต่อกันที่คดีที่ กลุ่ม 40 สว.ยื่นขอวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลง กรณีแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งๆ ที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้คู่กรณี ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย.นี้ และกำหนดนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันอังคารที่ 18 มิ.ย.นี้

อ่านข่าว : ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ขาด 4 มาตราเลือก สว. ขัด รธน.หรือไม่ 18 มิ.ย.นี้

นัดชี้ขาด 4 มาตราเลือก สว. ขัด รธน.หรือไม่

อีกคดีที่หลายฝ่ายจับตามอง คือเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบไปด้วยมาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ 18 มิ.ย. เวลา 09.30 น.

อ่านข่าว : 

อดีต อสส.ยันไม่เคยมีใครข่มขู่-ชักจูง ทำคดี ม.112 "ทักษิณ"

จับกระแสการเมือง: วันที่ 12 มิ.ย.67 เดือนเดือด "ดีลไม่นิ่ง" ถอด "เศรษฐา" ยุบก้าวไกล "ชัยธวัช" ยังไม่หมดหวัง

นายกฯ ถกทีม กม.คดี 40 สว. รับไม่ได้หักค่าดูดส้วมทหารเกณฑ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง