โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล"

สังคม
23 มิ.ย. 67
13:29
8,708
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 2 แก่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล

วันที่ 22 มิ.ย.2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ โดยมีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 2 แก่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2567
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านข่าว 

โปรดเกล้าฯ สถาปนา "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึก ยุคล" 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง