สรส.ร่วมประกาศจุดยืนคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สรส.ร่วมประกาศจุดยืนคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

เศรษฐกิจ
28 ก.ค. 58
07:52
223
Logo Thai PBS
สรส.ร่วมประกาศจุดยืนคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์จุดยืนคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หลังคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ อนุมัติบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ (โฮลดิ้ง) เข้ามาบริหารรัฐวิสาหกิจทั้งในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท จำกัด (มหาชน) และบริษัทจำกัดรวม 14 แห่ง

กลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์จุดยืนต่อการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ สรส.เปิดเผยว่า พร้อมสนับสนุนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ แต่ที่ผ่านมา กลับไม่มีการเปิดโอกาสให้องค์กรรัฐวิสาหกิจ และสหภาพแรงงาน รวมทั้งภาคสังคมมีส่วนร่วม นอกจากนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ใหม่ ที่เรียกว่า ซูเปอร์บอร์ด ซึ่งเกิดข้อสงสัยว่าเป็นการแต่งตั้งนักธุรกิจมาเป็นคณะกรรมการร่วมหรือไม่
 
ขณะเดียวกัน คนร.ได้รับหลักการของร่างกฎหมายการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ ซึ่งมีหลายประเด็นที่ทางกลุ่มมีข้อกังวล โดยเฉพาะการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายกับรัฐวิสาหกิจภายใต้บรรษัท ซึ่งอาจนำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงขอแสดงจุดยืนในการคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
 
ขณะที่ รศ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ นักวิชาด้านเศรษฐศาสร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ด้วยเหตุผลของสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลก ทำให้รัฐมีรายได้น้อยลง รัฐวิสาหกิจจึงเป็นเป้าหมายสำคัญ และในหลายประเทศมีการขายรัฐวิสาหกิจให้กับเอกชนเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ ดังนั้น จึงเริ่มเห็นรัฐวิสาหกิจหลายแห่งถูกแปรรูปเป็นบริษัทแล้ว เพราะการเป็นบริษัท ก็เพื่อให้เอื้อและสะดวกต่อการขายหุ้น
 
ส่วนที่ คนร.ให้จัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติเข้ามาบริหารรัฐวิสาหกิจทั้งในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท จำกัด (มหาชน) และบริษัทจำกัดรวม 14 แห่ง ชัดเจนว่าเป็นการที่รัฐต้องการเข้ามาจัดสรรการถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ และเป็นความพยายามในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง