ตรุษจีนปีมังกร ค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้...เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ตรุษจีนปีมังกร ค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้...เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5

เศรษฐกิจ
18 ม.ค. 55
17:38
15
Logo Thai PBS
ตรุษจีนปีมังกร ค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้...เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5

วันขึ้นปีใหม่ของคนจีน หรือเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ถือว่ามาถึงเร็วกว่าทุกปี โดยตรงกับวันที่ 23 มกราคม 2555 ซึ่งโดยปกติปีก่อนๆ วันตรุษจีนจะอยู่ในช่วงต้น-กลางเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้บรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนในปีนี้มีปัจจัยกดดดันจากกำลังซื้อของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมและปรับปรุงที่พักอาศัย รวมทั้งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านใหม่ ประกอบกับราคาพลังงานที่ยังคงทรงตัวในระดับสูงและในบางช่วงปรับตัวสูงขึ้น โดยนับตั้งแต่เริ่มต้นเดือนมกราคม 2555 เป็นต้นมา

ราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นไปแล้วถึง 5 ครั้งรวมการปรับขึ้นไปประมาณ 3.57 บาท/ลิตร ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว ทำให้ประชาชนคนไทยหันมาประหยัดและระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทศกาลตรุษจีน ถือเป็นวันสำคัญที่สุดของกลุ่มคนเชื้อสายจีน ที่มีการสืบทอดประเพณีติดต่อกันมา

นอกเหนือจากเทศกาลสำคัญอย่างสารทจีน ไหว้พระจันทร์ และเทศกาลกราบไหว้บรรพบุรษที่ล่วงลับ(เช็งเม้ง) ฉะนั้นการจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อใช้ในพิธีกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงยังคงได้รับการปฏิบัติจากลูกหลานจีนในไทย ประกอบกับราคาสินค้าประเภทอาหารในเดือนมกราคมปี 2555 ที่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7 (YoY) สูงกว่าช่วงตรุษจีนปีก่อนที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของคนไทยเชื้อสายจีน ที่ยังคงต้องการซื้อสินค้าเกี่ยวกับเครื่องเซ่นไหว้จำนวนเท่าเดิมปรับเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนกลุ่มที่มีกำลังซื้อจำกัดก็อาจมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของใช้เซ่นไหว้โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม แต่จำนวนของที่ซื้ออาจน้อยลง โดยซื้อเฉพาะเท่าที่จำเป็น โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2555 เม็ดเงินที่คนกรุงเทพฯใช้จับจ่ายซื้อเครื่องเซ่นไหว้ จะปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.5 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,280 ล้านบาท


ข่าวที่เกี่ยวข้อง