พุทธศาสนิกชนทั้งไทย-ต่างประเทศเข้ารับหนังสือบวรธรรมบพิตรเป็นที่ระลึก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พุทธศาสนิกชนทั้งไทย-ต่างประเทศเข้ารับหนังสือบวรธรรมบพิตรเป็นที่ระลึก

สังคม
18 ธ.ค. 58
16:22
232
Logo Thai PBS
พุทธศาสนิกชนทั้งไทย-ต่างประเทศเข้ารับหนังสือบวรธรรมบพิตรเป็นที่ระลึก
วันนี้ (18 ธ.ค.2558) พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าสักการะพระอัฐิและพระสรีรางคารกันเป็นจำนวนมากที่วัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่ช่วงเช้า และจะเปิดถึงเวลา 18.00 น. โอกาสนี้ทางวัดได้แจกหนังสือบวรธรรมบพิตร ประมวลพระรูปที่หลายคนอาจไม่เคยได้เห็นมาก่อน และสนใจอย

วันนี้ (18 ธ.ค.2558) พุทธศาสนิกชนเข้าแถวรอรับหนังสือบวรธรรมบพิตร ซึ่งวัดบวรนิเวศวิหารแจกให้แก่ผู้เข้าสักการะพระอัฐิและพระสรีรางคาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) พร้อมหนังสือพุทธวิธีละกิเลส ซึ่งประชาชนจำนวนมากต้องการได้เป็นที่ระลึก

หนังสือบวรธรรมบพิตร ประมวลพระรูปประกอบด้วยพระประวัติและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระสังฆราชทรงปฏิบัติ แบ่งเป็นเถรธรรมทั้ง 10 จำนวนกว่า 400 หน้า จัดพิมพ์จำนวน 100,000 เล่ม

ผู้ที่ได้รับหนังสือ กล่าวว่า เป็นความตั้งใจอย่างยิ่งที่อยากได้หนังสือเล่มนี้ไว้ศึกษา รวมถึงพระรูปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

ส่วนการเข้าสักการะพระอัฐิและพระสรีรางคารวันนี้ จะเปิดจนถึงเวลา 18.00 น. และวันพรุ่งนี้ เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร จากนั้นเวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมพิธีได้บริเวณรอบนอกตำหนักเพ็ชร

จากนั้นวันที่ 20 ธ.ค. จะเชิญพระเจดีย์บรรจุพระอัฐิประดิษฐาน ณ ตำหนักเดิม และเชิญผอบพระสรีรางคาร ประดิษฐานที่แท่นบัลลังก์พระพุทธชินสีห์จำลอง ณ พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งทั้ง 2 ตำหนัก เป็นสถานที่ประดิษฐานพระอัฐิและพระสรีรางคารของอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารทุกพระองค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง