ประธาน กมธ. สิ่งแวดล้อม โต้ข้อมูลปลอดประสพ เรื่องพายุหมุน 27 ลูกไม่เป็นจริง

สิ่งแวดล้อม
2 มี.ค. 55
12:39
0
Logo Thai PBS
ประธาน กมธ. สิ่งแวดล้อม โต้ข้อมูลปลอดประสพ เรื่องพายุหมุน 27 ลูกไม่เป็นจริง

นายนริศ ขำนุรัก ส.ส. พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์  ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ กมธ. ได้ประชุม เพื่อพิจารณาศึกษาสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย โดยได้เชิญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มาชี้แจ้ง

สืบเนื่องประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยธรรมชาติมากมาย ทั้ง ภัยแล้ง อุทุกภัย  และแผ่นดินไหว และประชาชนสับสนจากให้ข่าว เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ดังกล่าว ทั้งจากสื่อมวล และจากบุคคล ผลการประชุมมีความคิดเห็นดังนี้

1.ขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการรายงานข้อมูลสภาพภูมิอากาศให้กับประชาชนทราบอย่างทั่วและเข้าถึงประชาชนมากที่สุดผ่านทางวิทยุชุมชน โดยเฉพาะในช่วงมีเหตุการณ์วิกฤติ

2.ขอให้กรมอุตุนิยาวิทยาประสานกับสื่อโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานสภาพภูมิอากาศซึ่งได้กรมฯ ได้ตรวจวัดวันละ 8 ครั้งและรายงานจำนวน 4 ครั้งต่อวัน ให้ประชาชนทราบ หากมีสื่อโทรทัศน์รายงานข้อมูลผิดพลาดกรมอุตุนิยาต้องแจ้งเพื่อแก้ไขข้อมูล

3.ขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือที่ขาดแคลนและจำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการของบประมาณ โดยมอบให้คณะกรรมาธิการทราบภายในหนึ่งสัปดาห์

4.ขอให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับรอยเลื่อนมีพลังทั้ง ๑๓ กลุ่มให้แก่ประชาชนทราบโดยทั่วถึง โดยไม่ให้ประชาชนเกิดการตื่นตระหนก

5.ให้กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาชี้แจงและตอบปัญหา กรณีที่มีบุคคลหรือหน่วยงานออกมาให้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง

6.คณะกรรมาธิการสรุปว่าในปี ๒๕๕๕ นี้ จะไม่มีพายุจำนวน ๒๗ ลูกเข้ามาในประเทศไทย มีเพียงการก่อตัวของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งจะเข้ามามีผลกระทบต่อประเทศไทยเพียง ๑-๒ ลูก เท่านั้นไม่เป็นไปตามที่นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสต์ แถลงแต่อย่างใด สำหรับปริมาณฝนในฤดูฝนเป็นปกติไม่มากเท่ากับปีที่ผ่านมาแต่จะมีฝนทิ้งช่วงบ้าง ส่วนในฤดูร้อนจะมีปริมาณฝนสูงกว่าปกติแต่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา