นายกฯ แจงสั่งประเมินส่วนราชการ ย้ำ "ผมไม่ใช่ศัตรูข้าราชการ" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นายกฯ แจงสั่งประเมินส่วนราชการ ย้ำ "ผมไม่ใช่ศัตรูข้าราชการ"

การเมือง
2 ก.พ. 59
21:11
687
Logo Thai PBS
นายกฯ แจงสั่งประเมินส่วนราชการ ย้ำ "ผมไม่ใช่ศัตรูข้าราชการ"
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ชี้แจงการออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 5/2559 ให้ประเมินการทำงานของข้าราชการ ระบุตนไม่ใช่ศัตรูของข้าราชการและไม่ได้ต้องการทำลายระบบราชการ

วันนี้ (2 ก.พ.2559) พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ที่ตนลงนามและเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้ (1 ก.พ.) ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และเพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะนักการเมืองแต่ต้องไล่ตรวจสอบข้าราชการด้วย

"ผมไม่ใช่ศัตรูข้าราชการ ผมมาเพื่อแก้ไขเขา ให้เขาเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ถ้าผมเข้มงวดแบบนี้ เขาก็ต้องทำเต็มที่ เขาต้องกลัวเหมือนกัน ผมเคยบอกแล้วว่าปัญหามันเยอะ เพราะไม่เคยทำงานในระบบแบบนี้กัน เมื่อก่อนมันง่ายดี ขออนุมัติโครงการเสร็จก็ไปทำ แต่ทำยังไงบ้างไม่รู้ ทำต่อเนื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ วันนี้พอทำแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาการปรับตัว เพราะเขาย่อมกลัวกฎหมาย มาตรา 44 (ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว) ก็มี คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ก็มี ตรวจสอบหมด" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

คำสั่งฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ
-ผู้รับการประเมิน ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรมและกระทรวง ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง
-ผู้ประเมิน ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รองนายกฯ หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทีได้รับมอบหมาย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง, เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินส่วนราชการระดับกรมและกระทรวง) และเลขาธิการ กพ. (ประเมินข้าราชการ)
-ให้รองนายกฯ รายงานผลการประเมินต่อนายกฯ ในเดือนเมษายนและกันยายน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบหรือลงโทษ
-เพิ่มอัตรากำลังในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 50 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนที่ถูกแต่งตั้งหรือโอนย้ายมาไม่ว่าข้าราชการผู้นั้นจะมีความผิดหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือไม่ก็ตาม

"ผมไม่ได้ต้องการไปทำลายกระบวนการของระบบราชการหรือทำให้ประชาชนเดือดร้อน แต่มันต้องมีกติกากันบ้างเท่านั้นเอง" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว