ก.ท่องเที่ยวฯหวังดันรายได้ 2.3 ล้านล้านบาท ตั้งเป้านักกีฬาไทยเบอร์ 1 อาเซียน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ก.ท่องเที่ยวฯหวังดันรายได้ 2.3 ล้านล้านบาท ตั้งเป้านักกีฬาไทยเบอร์ 1 อาเซียน

การเมือง
5 ก.พ. 59
11:10
69
Logo Thai PBS
ก.ท่องเที่ยวฯหวังดันรายได้ 2.3 ล้านล้านบาท ตั้งเป้านักกีฬาไทยเบอร์ 1 อาเซียน
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หวังดันรายได้จากการท่องเที่ยว 2.3 ล้านล้านบาทขณะเดียวกันหวังให้การกีฬาของไทยเป็นหนึ่งในอาเซียน

วันนี้ (5 ก.พ.2559) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ประจำเดือน ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ระดับปลัดกระทรวงและเทียบเท่า คณะทำงาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค การบริหารราชการประเด็นต่าง ๆ เช่นการบูรณาการงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาประเทศ และการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความสัมพันธ์ ในการประสานงานอันดีระหว่างกัน

สำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะรายงานอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงานเช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสนามกีฬา ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบ ยังเกิดปัญหาการพัฒนาไม่เบ็ดเสร็จ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่และบุคคลากรระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐ และจะสนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าหมายสร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 2.3 ล้านล้าน บาทในปีนี้และกำหนดเป้าหมายด้านกีฬาให้เป็นที่ 1 ในอาเซียน

ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กระทรงงการท่องเที่ยวและกีฬา หวังดันรายได้จากการท่องเที่ยว 2.3 ล้านล้านบาทขณะเดียวกันหวังให้การกีฬาของไทยเป็นหนึ่งในอาเซียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง