รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานสโมสรสันนิบาต | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานสโมสรสันนิบาต

สังคม
5 พ.ค. 55
16:18
8
Logo Thai PBS
รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานสโมสรสันนิบาต

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส เป็นเจ้าภาพจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาล ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมี นายอนุสรณ์ อมรฉัตร คู่สมรส คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บัญชาการทหาร 3 เหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการ ภาคเอกชน คณะทูตานุทูตร่วม 

 
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ว่า ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณจะยึดมั่นในแนวทาง รู้รักสามัคคี พร้อมด้วยความเพียร ความเสียสละ และความพอเพียง เพื่อนำความก้าวหน้ารุ่งเรือง และความสงบสุขมาสู่ประเทศไทย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาททุกวิถีทางตลอดไป 
 
 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง