แกลเลอรี

พระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนครโดย "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค"

31 รูป
12 ธ.ค. 62
2,753

ไทยพีบีเอสออนไลน์ รวบรวมภาพบรรยากาศ พระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนครโดย "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค" โบราณพระราชพิธีสมัยสุโขทัย สู่พระราชพิธีสำคัญในวันนี้ (12 ธ.ค. 62)

https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNKveP.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNKvhK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNKvtj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNJ4vy.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNKSWH.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNKvTg.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFInbQdvCt0Wizy.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFInbQdvCt0Widg.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNKvyE.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNJ4jh.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNKSQc.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNKvU6.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNKvbZ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNJ4bt.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNJ44c.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNKSUj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFInbQdvCt0Wi7f.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFInbQdvCt0WjVy.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFInbQdvCt0WihW.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNJ4jd.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNJ4w0.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNKvMd.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNKvoY.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNJ40K.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNJ35s.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNJ4BB.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFInbQdvCt0WjC0.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFInbQdvCt0WjMu.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNKvlZ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNJ4qO.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3No0kC2PTSNKSLG.jpg

ข่าวสำหรับคุณ