แกลเลอรี

ซื้อของไหว้เทศกาล "ตรุษจีน" เยาวราชคึกคัก

38 รูป
30 ม.ค. 65
416

ประชาชนซื้อสินค้า อาหาร เครื่องเซ่นไหว้ เป็ด ไก่ ขนม ในวันจ่ายที่เยาวราชอย่างคึกคัก เตรียมรับตรุษจีนปีนี้ ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าระบุราคาสินค้าไม่ได้ปรับสูงขึ้น ยกเว้นที่มีวัตถุดิบจากหมู

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFLBQBe0z04XRVi.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFLBQBe0z04XRJD.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFLBQBe0z04XRMD.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwHrme.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwHrn3.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwHsBZ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwHrBf.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwIj35.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwIkV5.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwIjc6.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwINVz.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwINKm.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwIM7m.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFLBQBe0z04XRiv.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFLBQBe0z04XRD0.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFLBQBe0z04XQ4d.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwHrge.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwHr1i.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwHr4h.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwIkBs.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwIj8D.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwIkIU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwIjin.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwINS8.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwINGX.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwIN8r.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFLBQBe0z04XRfc.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFLBQBe0z04XRRj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFLBQBe0z04XQzM.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwHrsp.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwHrvq.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwHrDU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwIkGH.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwIkSO.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwIkLZ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwINci.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwINPZ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XfMKLYKGcwIND9.jpg

ข่าวสำหรับคุณ