แกลเลอรี

19 ม.ค.66 รถไฟทางไกลบ๊ายบาย "หัวลำโพง"

35 รูป
19 ม.ค. 66
42

บรรยากาศบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เช้านี้ 19 ม.ค.66 จะมีการปรับเปลี่ยนการเดินรถทางไกล ปรับเปลี่ยนขบวนรถไฟทางไกล สายเหนือ อีสาน และสายใต้ ของขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว หรือรถไฟเชิงพาณิชย์ จำนวน 52 ขบวน ให้ไปใช้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประชาชนยังคงใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทางการรถไฟมีการปิดป้ายประชาสัมพันธ์การเดินทางไว้ตามจุดต่าง ๆ ของสถานี ทั้งนี้ ขบวนรถทางไกลเที่ยวสุดท้ายจะเดินทางไปอุบลราชธานี ในเวลา 10.05 น. เป็นขบวนรถทางไกลขบวนสุดท้ายที่จะเดินทางออกมาจากสถานีหัวลำโพง

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4XLPKHpS5mwH.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4XLPKHpS5m9k.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4XLPKHpS5nM8.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6LJk.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6LGV.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6LSE.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6Kpa.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6UUG.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6UHK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6U9A.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6r0U.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6rn7.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4XLPKHpS5m0i.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4XLPKHpS5nF1.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4XLPKHpS5nO5.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6LN0.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6LbP.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6LUE.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6Ugf.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6URL.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6UDB.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6sAR.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6rw5.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6rkX.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4XLPKHpS5m4K.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4XLPKHpS5nGD.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4XLPKHpS5nUK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6LCF.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6Leh.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6Kkq.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6UY7.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6ULw.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6VFf.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6r3G.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKvsalxoiJ6rtZ.jpg

ข่าวสำหรับคุณ