120 ปี "คทาจอมพล" องค์แรกของประเทศไทย | Thai PBS NOW

120 ปี "คทาจอมพล" องค์แรกของประเทศไทย


ประวัติศาสตร์

16 พ.ย. 66

Thai PBS Digital Media

Logo Thai PBS
120 ปี "คทาจอมพล" องค์แรกของประเทศไทย

#วันนี้ในอดีต "องค์พระคทาจอมพล" เริ่มใช้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยเริ่มใช้ภายหลังที่ทรงปรับปรุงกิจการทหาร เป็นแบบสากลซึ่งเป็นการปรับปรุงเพื่อให้สยามมีระบบกิจการทางทหารที่ทันสมัยกับนานาชาติ 
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 กองทัพบกได้จัดทำ คทาจอมพล ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในฐานะองค์จอมทัพไทย ในพระราชพิธีทวีธาภิเศก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท นับเป็นครั้งแรกที่มีคทาจอมพลขึ้นในประเทศไทย 

พระราชพิธีทวีธาภิเศก เป็นพระพิธีการสมโภชที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ครองราชย์สมบัติยืนนาน มาเป็นสองเท่า ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบรมชนกนาถ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลทหารบกพร้อมพระคทาองค์แรก

พระคทาจอมพลองค์แรกนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ยาว 35 เซนติเมตร ยอดคทาเป็นรูปหัวช้างสามเศียรลงยาสีขาว เหนือหัวช้างเป็นรูปพระเกี้ยว ตอนท้ายคทาเป็นรูปทรงกระบอกตัด องค์พระคทาทำด้วยทองคำหนัก 40 บาท ใต้หัวช้างลงมาเป็นลายนูนรูปหม้อกลศ 

พระคทาองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นประจำตลอดรัชกาล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คทาจอมพลวันนี้ในอดีตวันสำคัญ
ผู้เขียน: Thai PBS Digital Media

บทความ NOW แนะนำ