บ่ายโมง ตรงประเด็น
บ่ายโมง ตรงประเด็น

​ดูแลกลุ่มคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นไร้ปัญหา

หน้ารายการ
6 ก.พ. 63

เข้าสู่วันที่ 2 ของการดูแลคนไทยที่กลับมาจากเมืองอู่ฮั่น เริ่มมีการจัดระเบียบการดูแลความเป็นอยู่ของทั้ง 138 คนไทยที่ยังอยู่ในช่วงสังเกตอาการต่อเนื่องไป 14 วัน ติดตามได้ในรายการบ่ายโมง ตรงประเด็น ได้ทาง www.thaipbs.or.th/1PM

​ดูแลกลุ่มคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นไร้ปัญหา

6 ก.พ. 63

เข้าสู่วันที่ 2 ของการดูแลคนไทยที่กลับมาจากเมืองอู่ฮั่น เริ่มมีการจัดระเบียบการดูแลความเป็นอยู่ของทั้ง 138 คนไทยที่ยังอยู่ในช่วงสังเกตอาการต่อเนื่องไป 14 วัน ติดตามได้ในรายการบ่ายโมง ตรงประเด็น ได้ทาง www.thaipbs.or.th/1PM

บ่ายโมง ตรงประเด็น

1 - 30
31 - ล่าสุด

บ่ายโมง ตรงประเด็น

1 - 30
31 - ล่าสุด