บ่ายโมง ตรงประเด็น
บ่ายโมง ตรงประเด็น

​ชุบชีวิตอาหาร ลดขยะ แก้ปัญหาปากท้อง

หน้ารายการ
11 มี.ค. 64

ทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตอาหาร ในอีกซีกโลกเต็มไปด้วยคนคนอดอยาก แต่อีกซีกโลกกลับเจอปัญหาอาหารเหลือทิ้ง ขยะอาหาร จากการบริโภคเกินจำเป็น ชมย้อนหลังรายการบ่ายโมงตรงประเด็น ได้ทาง www.thaipbs.or.th/1PM

​ชุบชีวิตอาหาร ลดขยะ แก้ปัญหาปากท้อง

11 มี.ค. 64

ทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตอาหาร ในอีกซีกโลกเต็มไปด้วยคนคนอดอยาก แต่อีกซีกโลกกลับเจอปัญหาอาหารเหลือทิ้ง ขยะอาหาร จากการบริโภคเกินจำเป็น ชมย้อนหลังรายการบ่ายโมงตรงประเด็น ได้ทาง www.thaipbs.or.th/1PM

บ่ายโมง ตรงประเด็น

1 - 30
31 - ล่าสุด

บ่ายโมง ตรงประเด็น

1 - 30
31 - ล่าสุด