A Life on the Road  ถนน คน ชีวิต
A Life on the Road ถนน คน ชีวิต

ตำนาน จิตวิญญาณ ความเชื่อ

หน้ารายการ
14 ก.ค. 65

ชนพื้นเมืองทั่วโลก มีพื้นฐานความเชื่อหนึ่งที่คล้ายกันคือ บรรพบุรุษผู้สร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ผูกติดกับแผ่นดินบ้านเกิด ธรรมชาติ และวิถีชีวิตของพวกเขา เป็นได้ตั้งแต่ภูเขาที่ใหญ่ที่สุด ไปจนถึงพืชหรือสัตว์ที่เล็กที่สุด ชนพื้นเมืองมักให้ความเคารพสัตว์ ในฐานะเท่าเทียมหรือเหนือกว่ามนุษย์ บางครั้งจึงได้ยินเรื่องราวของวิญญาณสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ตำนานเทพหมาป่าแห่งหุบเขาไบรซ์ (Bryce Canyon)

นอกจากนี้ ยังสะท้อนออกมาทั้งในรูปแบบของ เสาโทเท็ม (Totem Pole) หรือ เครื่องราง และไม่เพียงสัตว์เท่านั้น พืชท้องถิ่นหลายชนิดก็ถูกนำมาใช้ประกอบพิธีกรรมด้วย เช่น ชนพื้นเมืองบางเผ่าในอเมริกา มีพิธีกรรมเผาปลายยอดหญ้าหวาน (Sweetgrass) หรือเซจ (Sage) เพื่อคุ้มกันภัยและใช้ควันปัดเป่าความชั่วร้าย

จากนั้นข้ามทวีป ไปศึกษาความเชื่อของชาวอะบอริจินในรัฐ Western Australia เช่น ตำนานเสาหิน Pinnacle , ปรากฏการณ์ลี้ลับของเทพวันด์จินา แห่งภูมิภาคคิมเบอร์ลี (Kimberley) และตำนานสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลสาบบัมบังกา (Bumbanga Lake) ทะเลสาบเกลือสีชมพู ซึ่งว่ากันว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์คล้ายงูยักษ์ โดยมีความเชื่อมโยงกับตำนานของประเทศต่าง ๆ เช่น โอโกโปโก (Ogopogo) ในทะเลสาบโอคานากันของแคนาดา หรือ สัตว์ประหลาดล็อคเนส (Loch Ness Monster) ในทะเลสาบแฟลตเฮดของอเมริกา

จากนั้นชมความมหัศจรรย์ของหินกลมขนาดยักษ์ เดวิลส์มาร์เบิลส์ (Devils Marbles) ซึ่งชาวอะบอริจินเชื่อว่าเป็นไข่ของพญางูสายรุ้ง (Rainbow Serpent) สัตว์ในตำนานที่มีพลังวิเศษ และถือเป็นหนึ่งใน “ผู้สร้าง” ซึ่งชาวอะบอริจินให้ความเคารพมากที่สุด

ออกไปเรียนรู้หลากหลายชีวิตในโลกกว้างด้วยกัน ติดตามชมได้ในรายการ A Life on the Road ถนน คน ชีวิต Special ตอน ตำนาน จิตวิญญาณ ความเชื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.05 - 11.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ตำนาน จิตวิญญาณ ความเชื่อ

14 ก.ค. 65

ชนพื้นเมืองทั่วโลก มีพื้นฐานความเชื่อหนึ่งที่คล้ายกันคือ บรรพบุรุษผู้สร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ผูกติดกับแผ่นดินบ้านเกิด ธรรมชาติ และวิถีชีวิตของพวกเขา เป็นได้ตั้งแต่ภูเขาที่ใหญ่ที่สุด ไปจนถึงพืชหรือสัตว์ที่เล็กที่สุด ชนพื้นเมืองมักให้ความเคารพสัตว์ ในฐานะเท่าเทียมหรือเหนือกว่ามนุษย์ บางครั้งจึงได้ยินเรื่องราวของวิญญาณสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ตำนานเทพหมาป่าแห่งหุบเขาไบรซ์ (Bryce Canyon)

นอกจากนี้ ยังสะท้อนออกมาทั้งในรูปแบบของ เสาโทเท็ม (Totem Pole) หรือ เครื่องราง และไม่เพียงสัตว์เท่านั้น พืชท้องถิ่นหลายชนิดก็ถูกนำมาใช้ประกอบพิธีกรรมด้วย เช่น ชนพื้นเมืองบางเผ่าในอเมริกา มีพิธีกรรมเผาปลายยอดหญ้าหวาน (Sweetgrass) หรือเซจ (Sage) เพื่อคุ้มกันภัยและใช้ควันปัดเป่าความชั่วร้าย

จากนั้นข้ามทวีป ไปศึกษาความเชื่อของชาวอะบอริจินในรัฐ Western Australia เช่น ตำนานเสาหิน Pinnacle , ปรากฏการณ์ลี้ลับของเทพวันด์จินา แห่งภูมิภาคคิมเบอร์ลี (Kimberley) และตำนานสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลสาบบัมบังกา (Bumbanga Lake) ทะเลสาบเกลือสีชมพู ซึ่งว่ากันว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์คล้ายงูยักษ์ โดยมีความเชื่อมโยงกับตำนานของประเทศต่าง ๆ เช่น โอโกโปโก (Ogopogo) ในทะเลสาบโอคานากันของแคนาดา หรือ สัตว์ประหลาดล็อคเนส (Loch Ness Monster) ในทะเลสาบแฟลตเฮดของอเมริกา

จากนั้นชมความมหัศจรรย์ของหินกลมขนาดยักษ์ เดวิลส์มาร์เบิลส์ (Devils Marbles) ซึ่งชาวอะบอริจินเชื่อว่าเป็นไข่ของพญางูสายรุ้ง (Rainbow Serpent) สัตว์ในตำนานที่มีพลังวิเศษ และถือเป็นหนึ่งใน “ผู้สร้าง” ซึ่งชาวอะบอริจินให้ความเคารพมากที่สุด

ออกไปเรียนรู้หลากหลายชีวิตในโลกกว้างด้วยกัน ติดตามชมได้ในรายการ A Life on the Road ถนน คน ชีวิต Special ตอน ตำนาน จิตวิญญาณ ความเชื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.05 - 11.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live