ตรงประเด็น
ตรงประเด็น

หยุด! สูญเสีย บนทางม้าลาย

หน้ารายการ
24 ม.ค. 66

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 24 ม.ค. 66

  • ครบ 1 ปี อุบัติเหตุ "หมอกระต่าย" พาสังคมตื่นตัว ตระหนักรู้ สร้างสำนึก "ทางม้าลายปลอดภัย"
  • เครือข่ายความปลอดภัยทางถนน เผยข้อมูลในรอบปี พบ "คนเดินเท้า" เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น
  • ชวนวิเคราะห์เหตุปัจจัยอุบัติเหตุ สู่แนวทางสร้างมาตรฐานทางข้าม ลดความเสี่ยง

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หยุด! สูญเสีย บนทางม้าลาย

24 ม.ค. 66

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 24 ม.ค. 66

  • ครบ 1 ปี อุบัติเหตุ "หมอกระต่าย" พาสังคมตื่นตัว ตระหนักรู้ สร้างสำนึก "ทางม้าลายปลอดภัย"
  • เครือข่ายความปลอดภัยทางถนน เผยข้อมูลในรอบปี พบ "คนเดินเท้า" เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น
  • ชวนวิเคราะห์เหตุปัจจัยอุบัติเหตุ สู่แนวทางสร้างมาตรฐานทางข้าม ลดความเสี่ยง

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - ล่าสุด
"เยาวชน" เหยื่อสุญญากาศ "กัญชา"?
"เยาวชน" เหยื่อสุญญากาศ "กัญชา"?
9 ม.ค. 66
อุบัติเหตุ (ไม่) จับตรวจเมา
อุบัติเหตุ (ไม่) จับตรวจเมา
10 ม.ค. 66
คืนถิ่น คืนสู่ความหวัง
คืนถิ่น คืนสู่ความหวัง
11 ม.ค. 66
คนคุณภาพ ออกแบบได้
คนคุณภาพ ออกแบบได้
12 ม.ค. 66
เด็ก (พิเศษ) เท่ากัน
เด็ก (พิเศษ) เท่ากัน
13 ม.ค. 66
อวสานแก้ปมพิพาท "เกาะหลีเป๊ะ" ?
อวสานแก้ปมพิพาท "เกาะหลีเป๊ะ" ?
16 ม.ค. 66
โรงเรียนพื้นที่ปลอดภัยลดอคติทางเพศ?
โรงเรียนพื้นที่ปลอดภัยลดอคติทางเพศ?
17 ม.ค. 66
(ไม่) หยุดจ่ายยาเพร็พ
(ไม่) หยุดจ่ายยาเพร็พ
18 ม.ค. 66
"คลองโอ่งอ่าง" ไปต่อท่าไหน
"คลองโอ่งอ่าง" ไปต่อท่าไหน
19 ม.ค. 66
ชุบชีวิต "ชุมพรคาบาน่า"
ชุบชีวิต "ชุมพรคาบาน่า"
20 ม.ค. 66
วัดใจ? แก้ข้อพิพาทที่ดินเกาะหลีเป๊ะ
วัดใจ? แก้ข้อพิพาทที่ดินเกาะหลีเป๊ะ
23 ม.ค. 66
กำลังเล่น...
หยุด! สูญเสีย บนทางม้าลาย
หยุด! สูญเสีย บนทางม้าลาย
24 ม.ค. 66
"บำนาญถ้วนหน้า" ภาระ หรือ หลักประกัน?
"บำนาญถ้วนหน้า" ภาระ หรือ หลักประกัน?
25 ม.ค. 66
แท็กซี่ขึ้นราคา ต้นทุนชีวิตแรงงานนอกระบบ
แท็กซี่ขึ้นราคา ต้นทุนชีวิตแรงงานนอกระบบ
26 ม.ค. 66
"ร้านยา" โรงพยาบาลใกล้บ้าน?
"ร้านยา" โรงพยาบาลใกล้บ้าน?
27 ม.ค. 66
ทางเลือก SAVE สิทธิ - ชีวิต
ทางเลือก SAVE สิทธิ - ชีวิต
30 ม.ค. 66
ปมย้าย "นพ.สุภัทร"
ปมย้าย "นพ.สุภัทร"
31 ม.ค. 66
ถอดบทเรียนผลกระทบโรงงานรีไซเคิลกับความพร้อมกลไกตั้งรับ
ถอดบทเรียนผลกระทบโรงงานรีไซเคิลกับความพร้อมกลไกตั้งรับ
1 ก.พ. 66
บทบาทแพทย์ ลดสูญเสียกรณีอดอาหารประท้วง
บทบาทแพทย์ ลดสูญเสียกรณีอดอาหารประท้วง
2 ก.พ. 66
นับถอยหลัง? เพิกถอนที่ดิน "เกาะหลีเป๊ะ"
นับถอยหลัง? เพิกถอนที่ดิน "เกาะหลีเป๊ะ"
3 ก.พ. 66
เมล็ดพันธุ์ ความปลอดภัยทางถนน
เมล็ดพันธุ์ ความปลอดภัยทางถนน
6 ก.พ. 66
ตายผ่อนส่ง ? ในดงฝุ่น
ตายผ่อนส่ง ? ในดงฝุ่น
7 ก.พ. 66
สัญญาณบวก SAVE ชีวิต
สัญญาณบวก SAVE ชีวิต
8 ก.พ. 66
สูงวัย ไร้ญาติ
สูงวัย ไร้ญาติ
9 ก.พ. 66
บทเรียน "แผ่นดินไหวตุรกี" ย้อนมองไทย
บทเรียน "แผ่นดินไหวตุรกี" ย้อนมองไทย
10 ก.พ. 66
ยอมรับ(พื้นที่)วิถีชีวิต หยุดขัดแย้งเขตอนุรักษ์
ยอมรับ(พื้นที่)วิถีชีวิต หยุดขัดแย้งเขตอนุรักษ์
13 ก.พ. 66
รัก เริ่มต้นจากตัวเอง
รัก เริ่มต้นจากตัวเอง
14 ก.พ. 66
ต่อยอดพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ต่อยอดพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
15 ก.พ. 66
"ดงมะไฟ" ฝันชุมชน ลบภาพเหมือง
"ดงมะไฟ" ฝันชุมชน ลบภาพเหมือง
16 ก.พ. 66
กระจาย(อำนาจ)ให้ถึง "แก่น"
กระจาย(อำนาจ)ให้ถึง "แก่น"
17 ก.พ. 66

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - ล่าสุด
"เยาวชน" เหยื่อสุญญากาศ "กัญชา"?
"เยาวชน" เหยื่อสุญญากาศ "กัญชา"?
9 ม.ค. 66
อุบัติเหตุ (ไม่) จับตรวจเมา
อุบัติเหตุ (ไม่) จับตรวจเมา
10 ม.ค. 66
คืนถิ่น คืนสู่ความหวัง
คืนถิ่น คืนสู่ความหวัง
11 ม.ค. 66
คนคุณภาพ ออกแบบได้
คนคุณภาพ ออกแบบได้
12 ม.ค. 66
เด็ก (พิเศษ) เท่ากัน
เด็ก (พิเศษ) เท่ากัน
13 ม.ค. 66
อวสานแก้ปมพิพาท "เกาะหลีเป๊ะ" ?
อวสานแก้ปมพิพาท "เกาะหลีเป๊ะ" ?
16 ม.ค. 66
โรงเรียนพื้นที่ปลอดภัยลดอคติทางเพศ?
โรงเรียนพื้นที่ปลอดภัยลดอคติทางเพศ?
17 ม.ค. 66
(ไม่) หยุดจ่ายยาเพร็พ
(ไม่) หยุดจ่ายยาเพร็พ
18 ม.ค. 66
"คลองโอ่งอ่าง" ไปต่อท่าไหน
"คลองโอ่งอ่าง" ไปต่อท่าไหน
19 ม.ค. 66
ชุบชีวิต "ชุมพรคาบาน่า"
ชุบชีวิต "ชุมพรคาบาน่า"
20 ม.ค. 66
วัดใจ? แก้ข้อพิพาทที่ดินเกาะหลีเป๊ะ
วัดใจ? แก้ข้อพิพาทที่ดินเกาะหลีเป๊ะ
23 ม.ค. 66
กำลังเล่น...
หยุด! สูญเสีย บนทางม้าลาย
หยุด! สูญเสีย บนทางม้าลาย
24 ม.ค. 66
"บำนาญถ้วนหน้า" ภาระ หรือ หลักประกัน?
"บำนาญถ้วนหน้า" ภาระ หรือ หลักประกัน?
25 ม.ค. 66
แท็กซี่ขึ้นราคา ต้นทุนชีวิตแรงงานนอกระบบ
แท็กซี่ขึ้นราคา ต้นทุนชีวิตแรงงานนอกระบบ
26 ม.ค. 66
"ร้านยา" โรงพยาบาลใกล้บ้าน?
"ร้านยา" โรงพยาบาลใกล้บ้าน?
27 ม.ค. 66
ทางเลือก SAVE สิทธิ - ชีวิต
ทางเลือก SAVE สิทธิ - ชีวิต
30 ม.ค. 66
ปมย้าย "นพ.สุภัทร"
ปมย้าย "นพ.สุภัทร"
31 ม.ค. 66
ถอดบทเรียนผลกระทบโรงงานรีไซเคิลกับความพร้อมกลไกตั้งรับ
ถอดบทเรียนผลกระทบโรงงานรีไซเคิลกับความพร้อมกลไกตั้งรับ
1 ก.พ. 66
บทบาทแพทย์ ลดสูญเสียกรณีอดอาหารประท้วง
บทบาทแพทย์ ลดสูญเสียกรณีอดอาหารประท้วง
2 ก.พ. 66
นับถอยหลัง? เพิกถอนที่ดิน "เกาะหลีเป๊ะ"
นับถอยหลัง? เพิกถอนที่ดิน "เกาะหลีเป๊ะ"
3 ก.พ. 66
เมล็ดพันธุ์ ความปลอดภัยทางถนน
เมล็ดพันธุ์ ความปลอดภัยทางถนน
6 ก.พ. 66
ตายผ่อนส่ง ? ในดงฝุ่น
ตายผ่อนส่ง ? ในดงฝุ่น
7 ก.พ. 66
สัญญาณบวก SAVE ชีวิต
สัญญาณบวก SAVE ชีวิต
8 ก.พ. 66
สูงวัย ไร้ญาติ
สูงวัย ไร้ญาติ
9 ก.พ. 66
บทเรียน "แผ่นดินไหวตุรกี" ย้อนมองไทย
บทเรียน "แผ่นดินไหวตุรกี" ย้อนมองไทย
10 ก.พ. 66
ยอมรับ(พื้นที่)วิถีชีวิต หยุดขัดแย้งเขตอนุรักษ์
ยอมรับ(พื้นที่)วิถีชีวิต หยุดขัดแย้งเขตอนุรักษ์
13 ก.พ. 66
รัก เริ่มต้นจากตัวเอง
รัก เริ่มต้นจากตัวเอง
14 ก.พ. 66
ต่อยอดพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ต่อยอดพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
15 ก.พ. 66
"ดงมะไฟ" ฝันชุมชน ลบภาพเหมือง
"ดงมะไฟ" ฝันชุมชน ลบภาพเหมือง
16 ก.พ. 66
กระจาย(อำนาจ)ให้ถึง "แก่น"
กระจาย(อำนาจ)ให้ถึง "แก่น"
17 ก.พ. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย