ตรงประเด็น - เส้นทางรัฐบาล เปลี่ยนผ่านไม่ขัดแย้ง | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
ตรงประเด็น
ตรงประเด็น

เส้นทางรัฐบาล เปลี่ยนผ่านไม่ขัดแย้ง

หน้ารายการ
25 พ.ค. 66

รายการตรงประเด็น ประจำวันที่ 25 พ.ค. 66

  • ส่องเส้นทางตั้งรัฐบาลก้าวไกล ฝ่าอุปสรรคหลายเงื่อนไข ยังไม่มีอะไรการันตี
  • เปิดใจ "กัณวีร์ สืบแสง" ว่าที่ ส.ส.หนึ่งเดียวพรรคเป็นธรรม กับการต่อรองก่อนเป็น MOU 8 พรรคร่วมรัฐบาล
  • "ศ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์" วิเคราะห์ ปรากฏการณ์ก้าวไกล สู่แนวทางจัดการการเปลี่ยนผ่าน สังคมไทย

ติดตามได้ในรายการตรงประเด็น ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - ล่าสุด
"สัญญารอมฎอน" เปลี่ยนการเมืองชายแดนใต้
"สัญญารอมฎอน" เปลี่ยนการเมืองชายแดนใต้
5 เม.ย. 66
Post Election ภาพอนาคต จ.เชียงใหม่
Post Election ภาพอนาคต จ.เชียงใหม่
7 เม.ย. 66
เสียง "พีมูฟ" พันธะสัญญาถึง รัฐบาลใหม่?
เสียง "พีมูฟ" พันธะสัญญาถึง รัฐบาลใหม่?
10 เม.ย. 66
จาก Post Election สู่ Hack Thailand 2575
จาก Post Election สู่ Hack Thailand 2575
11 เม.ย. 66
อุบัติเหตุ - สงกรานต์ บทเรียน เทศกาล(ลด)สูญเสีย ?
อุบัติเหตุ - สงกรานต์ บทเรียน เทศกาล(ลด)สูญเสีย ?
12 เม.ย. 66
Hack Thailand 2575 ร่วมกำหนดภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง
Hack Thailand 2575 ร่วมกำหนดภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง
18 เม.ย. 66
ภาพฝันแก้ปัญหาฝุ่น
ภาพฝันแก้ปัญหาฝุ่น
19 เม.ย. 66
"ความหลากหลายทางเพศ" อยู่ตรงไหน ในเลือกตั้ง 66
"ความหลากหลายทางเพศ" อยู่ตรงไหน ในเลือกตั้ง 66
20 เม.ย. 66
START นโยบายอนาคต พลิกโฉมประเทศ
START นโยบายอนาคต พลิกโฉมประเทศ
21 เม.ย. 66
Gen (Z) เคว้ง ไร้ฝัน?
Gen (Z) เคว้ง ไร้ฝัน?
24 เม.ย. 66
"ผู้หญิง" กับ การเมืองเลือกตั้ง 66
"ผู้หญิง" กับ การเมืองเลือกตั้ง 66
25 เม.ย. 66
ตรวจนโยบาย ลดเหลื่อมล้ำ "ระบบสุขภาพ"
ตรวจนโยบาย ลดเหลื่อมล้ำ "ระบบสุขภาพ"
26 เม.ย. 66
ไทย(ไม่)พร้อม รับมือ "ร้อน - แล้ง"
ไทย(ไม่)พร้อม รับมือ "ร้อน - แล้ง"
27 เม.ย. 66
"ความมั่นคงทางอาหาร" ในเลือกตั้ง 66
"ความมั่นคงทางอาหาร" ในเลือกตั้ง 66
28 เม.ย. 66
ขบวนแรงงาน บนถนนการเมือง
ขบวนแรงงาน บนถนนการเมือง
1 พ.ค. 66
เรื่อง "เพศ" ที่พรรค ต้องพูด!
เรื่อง "เพศ" ที่พรรค ต้องพูด!
2 พ.ค. 66
วัดอุณหภูมิ สนามเลือกตั้ง 66
วัดอุณหภูมิ สนามเลือกตั้ง 66
3 พ.ค. 66
เลือกตั้งนอกเขต : เลือกอนาคตส่งกลับบ้านเกิด
เลือกตั้งนอกเขต : เลือกอนาคตส่งกลับบ้านเกิด
8 พ.ค. 66
"คนรุ่นใหม่" นโยบายที่อยากเห็น
"คนรุ่นใหม่" นโยบายที่อยากเห็น
9 พ.ค. 66
"นโยบายสาธารณสุข" ที่คนไทยต้องการ
"นโยบายสาธารณสุข" ที่คนไทยต้องการ
10 พ.ค. 66
ชาติพันธุ์ ตกขบวน เลือกตั้ง?
ชาติพันธุ์ ตกขบวน เลือกตั้ง?
11 พ.ค. 66
โจทย์ท้าทาย หลังเลือกตั้ง 66
โจทย์ท้าทาย หลังเลือกตั้ง 66
15 พ.ค. 66
MOU สัญญาร่วมรัฐบาล?
MOU สัญญาร่วมรัฐบาล?
16 พ.ค. 66
คลี่ปมคาใจ(ส.ว.) เปิดสวิตช์ การเมืองไทย ได้ไปต่อ
คลี่ปมคาใจ(ส.ว.) เปิดสวิตช์ การเมืองไทย ได้ไปต่อ
18 พ.ค. 66
Transition Team ภารกิจเปลี่ยนผ่าน?
Transition Team ภารกิจเปลี่ยนผ่าน?
19 พ.ค. 66
MOU วาระร่วม รัฐบาล
MOU วาระร่วม รัฐบาล
22 พ.ค. 66
MOU รัฐโปร่งใส?
MOU รัฐโปร่งใส?
23 พ.ค. 66
กัญชา = ยาเสพติด ?
กัญชา = ยาเสพติด ?
24 พ.ค. 66
กำลังเล่น...
เส้นทางรัฐบาล เปลี่ยนผ่านไม่ขัดแย้ง
เส้นทางรัฐบาล เปลี่ยนผ่านไม่ขัดแย้ง
25 พ.ค. 66
โอกาสเปลี่ยน กทม.?
โอกาสเปลี่ยน กทม.?
26 พ.ค. 66

ตรงประเด็น

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - ล่าสุด
"สัญญารอมฎอน" เปลี่ยนการเมืองชายแดนใต้
"สัญญารอมฎอน" เปลี่ยนการเมืองชายแดนใต้
5 เม.ย. 66
Post Election ภาพอนาคต จ.เชียงใหม่
Post Election ภาพอนาคต จ.เชียงใหม่
7 เม.ย. 66
เสียง "พีมูฟ" พันธะสัญญาถึง รัฐบาลใหม่?
เสียง "พีมูฟ" พันธะสัญญาถึง รัฐบาลใหม่?
10 เม.ย. 66
จาก Post Election สู่ Hack Thailand 2575
จาก Post Election สู่ Hack Thailand 2575
11 เม.ย. 66
อุบัติเหตุ - สงกรานต์ บทเรียน เทศกาล(ลด)สูญเสีย ?
อุบัติเหตุ - สงกรานต์ บทเรียน เทศกาล(ลด)สูญเสีย ?
12 เม.ย. 66
Hack Thailand 2575 ร่วมกำหนดภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง
Hack Thailand 2575 ร่วมกำหนดภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง
18 เม.ย. 66
ภาพฝันแก้ปัญหาฝุ่น
ภาพฝันแก้ปัญหาฝุ่น
19 เม.ย. 66
"ความหลากหลายทางเพศ" อยู่ตรงไหน ในเลือกตั้ง 66
"ความหลากหลายทางเพศ" อยู่ตรงไหน ในเลือกตั้ง 66
20 เม.ย. 66
START นโยบายอนาคต พลิกโฉมประเทศ
START นโยบายอนาคต พลิกโฉมประเทศ
21 เม.ย. 66
Gen (Z) เคว้ง ไร้ฝัน?
Gen (Z) เคว้ง ไร้ฝัน?
24 เม.ย. 66
"ผู้หญิง" กับ การเมืองเลือกตั้ง 66
"ผู้หญิง" กับ การเมืองเลือกตั้ง 66
25 เม.ย. 66
ตรวจนโยบาย ลดเหลื่อมล้ำ "ระบบสุขภาพ"
ตรวจนโยบาย ลดเหลื่อมล้ำ "ระบบสุขภาพ"
26 เม.ย. 66
ไทย(ไม่)พร้อม รับมือ "ร้อน - แล้ง"
ไทย(ไม่)พร้อม รับมือ "ร้อน - แล้ง"
27 เม.ย. 66
"ความมั่นคงทางอาหาร" ในเลือกตั้ง 66
"ความมั่นคงทางอาหาร" ในเลือกตั้ง 66
28 เม.ย. 66
ขบวนแรงงาน บนถนนการเมือง
ขบวนแรงงาน บนถนนการเมือง
1 พ.ค. 66
เรื่อง "เพศ" ที่พรรค ต้องพูด!
เรื่อง "เพศ" ที่พรรค ต้องพูด!
2 พ.ค. 66
วัดอุณหภูมิ สนามเลือกตั้ง 66
วัดอุณหภูมิ สนามเลือกตั้ง 66
3 พ.ค. 66
เลือกตั้งนอกเขต : เลือกอนาคตส่งกลับบ้านเกิด
เลือกตั้งนอกเขต : เลือกอนาคตส่งกลับบ้านเกิด
8 พ.ค. 66
"คนรุ่นใหม่" นโยบายที่อยากเห็น
"คนรุ่นใหม่" นโยบายที่อยากเห็น
9 พ.ค. 66
"นโยบายสาธารณสุข" ที่คนไทยต้องการ
"นโยบายสาธารณสุข" ที่คนไทยต้องการ
10 พ.ค. 66
ชาติพันธุ์ ตกขบวน เลือกตั้ง?
ชาติพันธุ์ ตกขบวน เลือกตั้ง?
11 พ.ค. 66
โจทย์ท้าทาย หลังเลือกตั้ง 66
โจทย์ท้าทาย หลังเลือกตั้ง 66
15 พ.ค. 66
MOU สัญญาร่วมรัฐบาล?
MOU สัญญาร่วมรัฐบาล?
16 พ.ค. 66
คลี่ปมคาใจ(ส.ว.) เปิดสวิตช์ การเมืองไทย ได้ไปต่อ
คลี่ปมคาใจ(ส.ว.) เปิดสวิตช์ การเมืองไทย ได้ไปต่อ
18 พ.ค. 66
Transition Team ภารกิจเปลี่ยนผ่าน?
Transition Team ภารกิจเปลี่ยนผ่าน?
19 พ.ค. 66
MOU วาระร่วม รัฐบาล
MOU วาระร่วม รัฐบาล
22 พ.ค. 66
MOU รัฐโปร่งใส?
MOU รัฐโปร่งใส?
23 พ.ค. 66
กัญชา = ยาเสพติด ?
กัญชา = ยาเสพติด ?
24 พ.ค. 66
กำลังเล่น...
เส้นทางรัฐบาล เปลี่ยนผ่านไม่ขัดแย้ง
เส้นทางรัฐบาล เปลี่ยนผ่านไม่ขัดแย้ง
25 พ.ค. 66
โอกาสเปลี่ยน กทม.?
โอกาสเปลี่ยน กทม.?
26 พ.ค. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย