ไทยบันเทิง
ไทยบันเทิง

เพียงคำเดียว : สำนวนจาก "ผ้า" ที่มาพร้อมกับสถานะในสังคม

หน้ารายการ
15 ม.ค. 63

เพราะเป็นของมีค่าที่ต้องใช้ทั้งเวลาและแรงกาย ในอดีตผ้าบางผืนจึงมีราคาถึงขั้นตีค่าไม่ได้ เป็นที่มาของการนำผ้ามาเปรียบในสำนวน "ขายผ้าเอาหน้ารอด"

ติดตามชมรายการไทยบันเทิง ย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS

เพียงคำเดียว : สำนวนจาก "ผ้า" ที่มาพร้อมกับสถานะในสังคม

15 ม.ค. 63

เพราะเป็นของมีค่าที่ต้องใช้ทั้งเวลาและแรงกาย ในอดีตผ้าบางผืนจึงมีราคาถึงขั้นตีค่าไม่ได้ เป็นที่มาของการนำผ้ามาเปรียบในสำนวน "ขายผ้าเอาหน้ารอด"

ติดตามชมรายการไทยบันเทิง ย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS

เพียงคำเดียว

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

เพียงคำเดียว

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด