Back To Basics
Back To Basics

ขุดรากปัญหา "โครงสร้างเศรษฐกิจไทย" เพื่อนบ้านจ่อแซง ของแพงกว่ารายได้ เสียดุลการค้า

หน้ารายการ
21 มิ.ย. 67

จากกระแสข่าว "ทุเรียนไทย" กำลังการส่งออกไปสู่จีน ลดลงเรื่อย ๆ แต่ในขณะเดียวกัน "ทุเรียนเวียดนาม" กำลังเร่งเครื่องเพื่อจะก้าวขึ้นมาเทียบไทยในเรื่องการส่งออกทุเรียนเช่นกัน จึงทำให้หลายฝ่ายกังวลถึงผลเสียในอนาคต

นอกจากนี้การที่สินค้าจีน เขามาตีตลาดสินค้าไทยในจำนวนที่มากมายมหาศาลนั้น ทำให้ไทยขาดดุลการค้ากับจีนสูงสุดในบรรดาประเทศอาเซียนด้วยกัน

รศ.ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะมาอธิบาย รากลึกของโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ปัญหาการบริหารจัดการในอดีตที่ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมาสู่จุดนี้

ขุดรากปัญหา "โครงสร้างเศรษฐกิจไทย" เพื่อนบ้านจ่อแซง ของแพงกว่ารายได้ เสียดุลการค้า

21 มิ.ย. 67

จากกระแสข่าว "ทุเรียนไทย" กำลังการส่งออกไปสู่จีน ลดลงเรื่อย ๆ แต่ในขณะเดียวกัน "ทุเรียนเวียดนาม" กำลังเร่งเครื่องเพื่อจะก้าวขึ้นมาเทียบไทยในเรื่องการส่งออกทุเรียนเช่นกัน จึงทำให้หลายฝ่ายกังวลถึงผลเสียในอนาคต

นอกจากนี้การที่สินค้าจีน เขามาตีตลาดสินค้าไทยในจำนวนที่มากมายมหาศาลนั้น ทำให้ไทยขาดดุลการค้ากับจีนสูงสุดในบรรดาประเทศอาเซียนด้วยกัน

รศ.ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะมาอธิบาย รากลึกของโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ปัญหาการบริหารจัดการในอดีตที่ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมาสู่จุดนี้

Back To Basics

ล่าสุด
ปฏิบัติการ 1027 ทลายจีนเทา - เขย่าทหารเมียนมา
ปฏิบัติการ 1027 ทลายจีนเทา - เขย่าทหารเมียนมา
27 พ.ย. 66
กว่าครึ่งศตวรรษ การเมืองเมียนมา "กลุ่มชาติพันธุ์-ประชาธิปไตย-ทหาร" |
กว่าครึ่งศตวรรษ การเมืองเมียนมา "กลุ่มชาติพันธุ์-ประชาธิปไตย-ทหาร" |
27 พ.ย. 66
โลกในวันนี้จะเป็นอย่างไร ถ้าเหตุการณ์ 9/11 ไม่เกิดขึ้น
โลกในวันนี้จะเป็นอย่างไร ถ้าเหตุการณ์ 9/11 ไม่เกิดขึ้น
27 พ.ย. 66
กลศึก "วินสตัน เชอร์ชิล" ที่ทำให้ "ฮิตเลอร์" บุกอังกฤษไม่ได้ ในสงครามโลกครั้งที่ 2
กลศึก "วินสตัน เชอร์ชิล" ที่ทำให้ "ฮิตเลอร์" บุกอังกฤษไม่ได้ ในสงครามโลกครั้งที่ 2
1 ธ.ค. 66
บทเรียนจาก "สงครามโลก" ที่โลก (อาจ) ไม่ได้เรียนรู้ ?
บทเรียนจาก "สงครามโลก" ที่โลก (อาจ) ไม่ได้เรียนรู้ ?
7 ธ.ค. 66
3 เหตุการณ์ใหญ่ระดับโลก ชุดคำทำนายของ "นอสตราดามุส"
3 เหตุการณ์ใหญ่ระดับโลก ชุดคำทำนายของ "นอสตราดามุส"
15 ธ.ค. 66
วาระสุดท้าย “อาณาจักร กรุงศรีอยุธยา” ที่ไม่ค่อยถูกพูดถึง
วาระสุดท้าย “อาณาจักร กรุงศรีอยุธยา” ที่ไม่ค่อยถูกพูดถึง
5 ม.ค. 67
จีน-ไต้หวัน-สหรัฐฯ การตีความที่ต่างกันของคำว่า จีนเดียว | Back to Basics
จีน-ไต้หวัน-สหรัฐฯ การตีความที่ต่างกันของคำว่า จีนเดียว | Back to Basics
12 ม.ค. 67
Soft Power แบบไทย ๆ Copy-Paste เกาหลีได้ไหม ? | Back to Basics
Soft Power แบบไทย ๆ Copy-Paste เกาหลีได้ไหม ? | Back to Basics
19 ม.ค. 67
“อาเซียน” เหยื่อชิ้นใหญ่ "ทุนจีนสีเทา" จ้องฮุบ ?
“อาเซียน” เหยื่อชิ้นใหญ่ "ทุนจีนสีเทา" จ้องฮุบ ?
3 ก.พ. 67
ทหารเมียนมา กลุ่มชาติพันธุ์ ประชาชน ความขัดแย้ง ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ?
ทหารเมียนมา กลุ่มชาติพันธุ์ ประชาชน ความขัดแย้ง ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ?
3 ก.พ. 67
สงคราม "ยูเครน-รัสเซีย" 2 ปี ที่แหลกลาญ ไร้วี่แววสันติภาพ
สงคราม "ยูเครน-รัสเซีย" 2 ปี ที่แหลกลาญ ไร้วี่แววสันติภาพ
24 ก.พ. 67
"สงกรานต์" ประเพณีไร้เจ้าของ “ไทย-เขมร” ร่วมรากเหง้า อินเดียเจ้าขนบ |  Back to Basics
"สงกรานต์" ประเพณีไร้เจ้าของ “ไทย-เขมร” ร่วมรากเหง้า อินเดียเจ้าขนบ | Back to Basics
12 เม.ย. 67
"อินเดีย" ว่าที่ "ชาติมหาอำนาจ" จากยากจน สู่เบอร์ต้นของโลก | Back to Basics
"อินเดีย" ว่าที่ "ชาติมหาอำนาจ" จากยากจน สู่เบอร์ต้นของโลก | Back to Basics
26 เม.ย. 67
"เวียดนาม"  จากชาติที่สงครามยืดเยื้อ สู่เสือเศรษฐกิจตัวใหม่ | Back to Basics
"เวียดนาม" จากชาติที่สงครามยืดเยื้อ สู่เสือเศรษฐกิจตัวใหม่ | Back to Basics
10 พ.ค. 67
เทคโนโลยีก้าวหน้า วิถีชีวิตก้าวเดิน ความจริงที่ไม่ควรมองข้าม !? "ไทย" ยืน 1 ธุรกิจความเชื่อ
เทคโนโลยีก้าวหน้า วิถีชีวิตก้าวเดิน ความจริงที่ไม่ควรมองข้าม !? "ไทย" ยืน 1 ธุรกิจความเชื่อ
31 พ.ค. 67
กำลังเล่น...
ขุดรากปัญหา "โครงสร้างเศรษฐกิจไทย" เพื่อนบ้านจ่อแซง ของแพงกว่ารายได้ เสียดุลการค้า
ขุดรากปัญหา "โครงสร้างเศรษฐกิจไทย" เพื่อนบ้านจ่อแซง ของแพงกว่ารายได้ เสียดุลการค้า
21 มิ.ย. 67
ล้วงความคิด “รัฐเผด็จการ” รัสเซีย จีน เกาหลีเหนือ เมียนมา
ล้วงความคิด “รัฐเผด็จการ” รัสเซีย จีน เกาหลีเหนือ เมียนมา
28 มิ.ย. 67
ประวัติศาสตร์ผู้นำจีน จาก "จิ๋นซี ฮ่องเต้" สู่  "สี จิ้นผิง" |  Back To Basics | EP. 16
ประวัติศาสตร์ผู้นำจีน จาก "จิ๋นซี ฮ่องเต้" สู่ "สี จิ้นผิง" | Back To Basics | EP. 16
12 ก.ค. 67

Back To Basics

ล่าสุด
ปฏิบัติการ 1027 ทลายจีนเทา - เขย่าทหารเมียนมา
ปฏิบัติการ 1027 ทลายจีนเทา - เขย่าทหารเมียนมา
27 พ.ย. 66
กว่าครึ่งศตวรรษ การเมืองเมียนมา "กลุ่มชาติพันธุ์-ประชาธิปไตย-ทหาร" |
กว่าครึ่งศตวรรษ การเมืองเมียนมา "กลุ่มชาติพันธุ์-ประชาธิปไตย-ทหาร" |
27 พ.ย. 66
โลกในวันนี้จะเป็นอย่างไร ถ้าเหตุการณ์ 9/11 ไม่เกิดขึ้น
โลกในวันนี้จะเป็นอย่างไร ถ้าเหตุการณ์ 9/11 ไม่เกิดขึ้น
27 พ.ย. 66
กลศึก "วินสตัน เชอร์ชิล" ที่ทำให้ "ฮิตเลอร์" บุกอังกฤษไม่ได้ ในสงครามโลกครั้งที่ 2
กลศึก "วินสตัน เชอร์ชิล" ที่ทำให้ "ฮิตเลอร์" บุกอังกฤษไม่ได้ ในสงครามโลกครั้งที่ 2
1 ธ.ค. 66
บทเรียนจาก "สงครามโลก" ที่โลก (อาจ) ไม่ได้เรียนรู้ ?
บทเรียนจาก "สงครามโลก" ที่โลก (อาจ) ไม่ได้เรียนรู้ ?
7 ธ.ค. 66
3 เหตุการณ์ใหญ่ระดับโลก ชุดคำทำนายของ "นอสตราดามุส"
3 เหตุการณ์ใหญ่ระดับโลก ชุดคำทำนายของ "นอสตราดามุส"
15 ธ.ค. 66
วาระสุดท้าย “อาณาจักร กรุงศรีอยุธยา” ที่ไม่ค่อยถูกพูดถึง
วาระสุดท้าย “อาณาจักร กรุงศรีอยุธยา” ที่ไม่ค่อยถูกพูดถึง
5 ม.ค. 67
จีน-ไต้หวัน-สหรัฐฯ การตีความที่ต่างกันของคำว่า จีนเดียว | Back to Basics
จีน-ไต้หวัน-สหรัฐฯ การตีความที่ต่างกันของคำว่า จีนเดียว | Back to Basics
12 ม.ค. 67
Soft Power แบบไทย ๆ Copy-Paste เกาหลีได้ไหม ? | Back to Basics
Soft Power แบบไทย ๆ Copy-Paste เกาหลีได้ไหม ? | Back to Basics
19 ม.ค. 67
“อาเซียน” เหยื่อชิ้นใหญ่ "ทุนจีนสีเทา" จ้องฮุบ ?
“อาเซียน” เหยื่อชิ้นใหญ่ "ทุนจีนสีเทา" จ้องฮุบ ?
3 ก.พ. 67
ทหารเมียนมา กลุ่มชาติพันธุ์ ประชาชน ความขัดแย้ง ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ?
ทหารเมียนมา กลุ่มชาติพันธุ์ ประชาชน ความขัดแย้ง ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ?
3 ก.พ. 67
สงคราม "ยูเครน-รัสเซีย" 2 ปี ที่แหลกลาญ ไร้วี่แววสันติภาพ
สงคราม "ยูเครน-รัสเซีย" 2 ปี ที่แหลกลาญ ไร้วี่แววสันติภาพ
24 ก.พ. 67
"สงกรานต์" ประเพณีไร้เจ้าของ “ไทย-เขมร” ร่วมรากเหง้า อินเดียเจ้าขนบ |  Back to Basics
"สงกรานต์" ประเพณีไร้เจ้าของ “ไทย-เขมร” ร่วมรากเหง้า อินเดียเจ้าขนบ | Back to Basics
12 เม.ย. 67
"อินเดีย" ว่าที่ "ชาติมหาอำนาจ" จากยากจน สู่เบอร์ต้นของโลก | Back to Basics
"อินเดีย" ว่าที่ "ชาติมหาอำนาจ" จากยากจน สู่เบอร์ต้นของโลก | Back to Basics
26 เม.ย. 67
"เวียดนาม"  จากชาติที่สงครามยืดเยื้อ สู่เสือเศรษฐกิจตัวใหม่ | Back to Basics
"เวียดนาม" จากชาติที่สงครามยืดเยื้อ สู่เสือเศรษฐกิจตัวใหม่ | Back to Basics
10 พ.ค. 67
เทคโนโลยีก้าวหน้า วิถีชีวิตก้าวเดิน ความจริงที่ไม่ควรมองข้าม !? "ไทย" ยืน 1 ธุรกิจความเชื่อ
เทคโนโลยีก้าวหน้า วิถีชีวิตก้าวเดิน ความจริงที่ไม่ควรมองข้าม !? "ไทย" ยืน 1 ธุรกิจความเชื่อ
31 พ.ค. 67
กำลังเล่น...
ขุดรากปัญหา "โครงสร้างเศรษฐกิจไทย" เพื่อนบ้านจ่อแซง ของแพงกว่ารายได้ เสียดุลการค้า
ขุดรากปัญหา "โครงสร้างเศรษฐกิจไทย" เพื่อนบ้านจ่อแซง ของแพงกว่ารายได้ เสียดุลการค้า
21 มิ.ย. 67
ล้วงความคิด “รัฐเผด็จการ” รัสเซีย จีน เกาหลีเหนือ เมียนมา
ล้วงความคิด “รัฐเผด็จการ” รัสเซีย จีน เกาหลีเหนือ เมียนมา
28 มิ.ย. 67
ประวัติศาสตร์ผู้นำจีน จาก "จิ๋นซี ฮ่องเต้" สู่  "สี จิ้นผิง" |  Back To Basics | EP. 16
ประวัติศาสตร์ผู้นำจีน จาก "จิ๋นซี ฮ่องเต้" สู่ "สี จิ้นผิง" | Back To Basics | EP. 16
12 ก.ค. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย