ภัตตาคารบ้านทุ่ง
12 พ.ย. 65

ไปเรียนรู้เรื่องราวต้นกำเนิด แนวคิดการสร้าง "ป่าครอบครัว" ที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมเข้าครัวปรุงเมนูสารพัดสมุนไพร "ยำพฤกษานานาพรรณป่าครอบครัว" และ "สำรับป่าครอบครัว"

  • เกร็ดความรู้คู่ครัวพี่สตังค์

"ป่าครอบครัว" คือ แหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ ในที่ดินที่ครอบครัวครอบครองอยู่ ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ป่าดั้งเดิมที่ครอบครัวอนุรักษ์ไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติ หรือเป็นพื้นที่ที่ครอบครัวพัฒนาขึ้นมาใหม่ให้เป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ หรือมีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ ซึ่งป่าครอบครัวนี้เปรียบเสมือนเป็นตู้เย็นข้างบ้าน มีผักนานาชนิด เป็นความมั่นคงทางอาหารของครอบครัว และเปรียบเสมือนเป็นตู้ยาข้างบ้าน เมื่อเจ็บป่วยสามารถใช้สมุนไพรจากข้างบ้านได้ที่ปลูกไว้ใช้รักษาได้

ติดตามชมได้ในรายการ ภัตตาคารบ้านทุ่ง ตอน ป่าครอบครัว วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.05 - 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ป่าครอบครัว

12 พ.ย. 65

ไปเรียนรู้เรื่องราวต้นกำเนิด แนวคิดการสร้าง "ป่าครอบครัว" ที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมเข้าครัวปรุงเมนูสารพัดสมุนไพร "ยำพฤกษานานาพรรณป่าครอบครัว" และ "สำรับป่าครอบครัว"

  • เกร็ดความรู้คู่ครัวพี่สตังค์

"ป่าครอบครัว" คือ แหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ ในที่ดินที่ครอบครัวครอบครองอยู่ ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ป่าดั้งเดิมที่ครอบครัวอนุรักษ์ไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติ หรือเป็นพื้นที่ที่ครอบครัวพัฒนาขึ้นมาใหม่ให้เป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ หรือมีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ ซึ่งป่าครอบครัวนี้เปรียบเสมือนเป็นตู้เย็นข้างบ้าน มีผักนานาชนิด เป็นความมั่นคงทางอาหารของครอบครัว และเปรียบเสมือนเป็นตู้ยาข้างบ้าน เมื่อเจ็บป่วยสามารถใช้สมุนไพรจากข้างบ้านได้ที่ปลูกไว้ใช้รักษาได้

ติดตามชมได้ในรายการ ภัตตาคารบ้านทุ่ง ตอน ป่าครอบครัว วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.05 - 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live