Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS
Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

ชุมชน "จีนใหม่ ในมุมมืด"

หน้ารายการ
10 พ.ย. 65

"จีนเก่า" ที่เข้าไทย คือ ยุคมากับเรือ แล้วมาลงหลักปักฐานในไทย จนกลายเป็นคนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ "จีนใหม่" คือ กลุ่มคนจีนที่เดินทางมาอยู่ในประเทศไทยช่วง 10-20 ปีให้หลัง ทั้งมาเพื่อตั้งรกราก ทำธุรกิจที่ถูกต้อง และมาเพื่อใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรม ที่ถูกเรียกว่า "กลุ่มจีนเทา" หรือ "จีนดำ" ตามสีของธุรกิจผิดกฎหมาย

เราจะนำเสนอให้เห็นภาพที่ชัดเจนเฉพาะจีนใหม่ ในมุมมืด ที่มาตั้งฐานก่ออาชญากรรม และนอกจากการขยายภาพธุรกิจผิดกฎหมายของกลุ่มจีนใหม่ให้ชัดเจนแล้ว จะหาคำตอบว่า ทำไมคนจีนใหม่จึงเลือกไทยเป็นฐาน รวมทั้งฉายภาพให้เห็นการเอื้อประโยชน์ ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง กับ "จีนใหม่ ในมุมมืด"

ติดตามชมรายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS ตอน ชุมชน "จีนใหม่ ในมุมมืด" วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ชุมชน "จีนใหม่ ในมุมมืด"

10 พ.ย. 65

"จีนเก่า" ที่เข้าไทย คือ ยุคมากับเรือ แล้วมาลงหลักปักฐานในไทย จนกลายเป็นคนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ "จีนใหม่" คือ กลุ่มคนจีนที่เดินทางมาอยู่ในประเทศไทยช่วง 10-20 ปีให้หลัง ทั้งมาเพื่อตั้งรกราก ทำธุรกิจที่ถูกต้อง และมาเพื่อใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรม ที่ถูกเรียกว่า "กลุ่มจีนเทา" หรือ "จีนดำ" ตามสีของธุรกิจผิดกฎหมาย

เราจะนำเสนอให้เห็นภาพที่ชัดเจนเฉพาะจีนใหม่ ในมุมมืด ที่มาตั้งฐานก่ออาชญากรรม และนอกจากการขยายภาพธุรกิจผิดกฎหมายของกลุ่มจีนใหม่ให้ชัดเจนแล้ว จะหาคำตอบว่า ทำไมคนจีนใหม่จึงเลือกไทยเป็นฐาน รวมทั้งฉายภาพให้เห็นการเอื้อประโยชน์ ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง กับ "จีนใหม่ ในมุมมืด"

ติดตามชมรายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS ตอน ชุมชน "จีนใหม่ ในมุมมืด" วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด