Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS
Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

เด็กสลัม - ลูกแรงงานก่อสร้าง ออกนอกระบบการศึกษา

หน้ารายการ
8 ธ.ค. 65

ประเทศไทยมี พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 กำหนดว่าการศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปีที่ 1 - 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ คือเด็กจะต้องเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และจะไม่เรียนต่อก็ได้ ซึ่งโดยตามระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กจะเรียนเพิ่มอีก 3 ปี จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมเป็น 12 ปี

ขณะที่นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เด็กจะได้เรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - 3 แล้วเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

แต่ในความเป็นจริง ผู้ปกครองของนักเรียนมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาของลูกหลาน ทำให้ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยต้องให้นักเรียนยุติการศึกษาในโรงเรียน โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีนักเรียนออกนอกระบบการศึกษาจำนวนมาก

ปัญหาเด็กออกนอกระบบการศึกษา สาเหตุหนึ่งคือปัญหาเรื่องความแตกแยกในครอบครัว ความยากจน รายได้น้อย ดังนั้น เราจะพาไปติดตามสภาพปัญหาที่ทำให้เด็ก ๆ ต้องออกนอกระบบการศึกษาในชุมชนแออัด

ติดตามชมรายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS ตอน เด็กสลัม - ลูกแรงงานก่อสร้าง ออกนอกระบบการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เด็กสลัม - ลูกแรงงานก่อสร้าง ออกนอกระบบการศึกษา

8 ธ.ค. 65

ประเทศไทยมี พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 กำหนดว่าการศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปีที่ 1 - 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ คือเด็กจะต้องเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และจะไม่เรียนต่อก็ได้ ซึ่งโดยตามระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กจะเรียนเพิ่มอีก 3 ปี จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมเป็น 12 ปี

ขณะที่นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เด็กจะได้เรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - 3 แล้วเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

แต่ในความเป็นจริง ผู้ปกครองของนักเรียนมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาของลูกหลาน ทำให้ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยต้องให้นักเรียนยุติการศึกษาในโรงเรียน โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีนักเรียนออกนอกระบบการศึกษาจำนวนมาก

ปัญหาเด็กออกนอกระบบการศึกษา สาเหตุหนึ่งคือปัญหาเรื่องความแตกแยกในครอบครัว ความยากจน รายได้น้อย ดังนั้น เราจะพาไปติดตามสภาพปัญหาที่ทำให้เด็ก ๆ ต้องออกนอกระบบการศึกษาในชุมชนแออัด

ติดตามชมรายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS ตอน เด็กสลัม - ลูกแรงงานก่อสร้าง ออกนอกระบบการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด