หน้าที่พลเมือง - ข้อเสนอ คสช. กับข้อครหาสืบทอดอำนาจ ? | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

ข้อเสนอ คสช. กับข้อครหาสืบทอดอำนาจ ?

หน้ารายการ
22 มี.ค. 59

ข้อเสนอ คสช. กับข้อครหาสืบทอดอำนาจ ?
ยังคงมีกลุ่มผู้คัดค้าน และยังคงสุ่มเสี่ยงต่อการไม่ผ่านประชามติ สำหรับร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยต่างก็เห็นว่า คสช.มีเจตนาจะสืบทอดอำนาจ โดยเฉพาะข้อเสนอเรื่องส.ว.สรรหาช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่มีสัดส่วนผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนในฝ่ายนิติบัญญัติ และร่วมควบคุมดูแลฝ่ายบริหาร

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน สภาผู้นำ วิถีท้องถิ่น-วิถีชุมชน
การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมส์ และมั่วสุมยาเสพติด สภาผู้นำในชุมชนโพธิ์ศรีใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ก็หาทางออก-ร่วมกันแก้ปัญหา โดยเห็นควรจัดตั้งค่ายมวย เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาไปกิจกรรมนี้ให้เกิดประโยชน์

พลเมืองไทย ตอน บ้านสวนธรรม แหล่งเพาะคุณธรรม
กิจกรรมดีๆ ของคนคิดดี-ทำดี กิจกรรมที่เรียกว่า บ้านสวนธรรมอ่างทอง ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคล เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ข้อเสนอ คสช. กับข้อครหาสืบทอดอำนาจ ?

22 มี.ค. 59

ข้อเสนอ คสช. กับข้อครหาสืบทอดอำนาจ ?
ยังคงมีกลุ่มผู้คัดค้าน และยังคงสุ่มเสี่ยงต่อการไม่ผ่านประชามติ สำหรับร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยต่างก็เห็นว่า คสช.มีเจตนาจะสืบทอดอำนาจ โดยเฉพาะข้อเสนอเรื่องส.ว.สรรหาช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่มีสัดส่วนผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนในฝ่ายนิติบัญญัติ และร่วมควบคุมดูแลฝ่ายบริหาร

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน สภาผู้นำ วิถีท้องถิ่น-วิถีชุมชน
การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมส์ และมั่วสุมยาเสพติด สภาผู้นำในชุมชนโพธิ์ศรีใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ก็หาทางออก-ร่วมกันแก้ปัญหา โดยเห็นควรจัดตั้งค่ายมวย เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาไปกิจกรรมนี้ให้เกิดประโยชน์

พลเมืองไทย ตอน บ้านสวนธรรม แหล่งเพาะคุณธรรม
กิจกรรมดีๆ ของคนคิดดี-ทำดี กิจกรรมที่เรียกว่า บ้านสวนธรรมอ่างทอง ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคล เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด