หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

บทเฉพาะกาล ในร่างรัฐธรรมนูญ

หน้ารายการ
29 มี.ค. 59

บทเฉพาะกาล ในร่างรัฐธรรมนูญ
คงต้องลุ้นกัน ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะข้ามผ่านประชามติไปได้หรือไม่ เพราะไม่เพียงแค่การเคลื่อนไหว ต่อต้าน-คัดค้าน ของกลุ่มผู้เห็นต่างกับรัฐบาล-คสช. หากแต่เนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ ก็ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดอันสำคัญ โดยเฉพาะบทเฉพาะกาล ที่แม่น้ำ 4 สายเชื่อว่าเป็นจุดแข็ง แต่ตรงกันข้าม บางฝ่าย กลับมองว่าเป็นจุดด่างพร้อย

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน สภาผู้นำชุมชน กลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น
ความร่วมมือของคนในชุมชน ถือเป็นกลไกสำคัญ เช่นเดียวกับ สภาผู้นำชุมชน ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา เช่นชุมชนบ้านสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่สภาผู้นำชุมชน หยิบยกปัญหา มาร่วมกันหาทางออก

ช่วงพลเมืองไทย ตอน พลเมืองอาสา แด่น้องผู้มีความหวัง
การสร้างโลกแห่งรอยยิ้มของผู้ให้และผู้รับ เป็นแนวคิดของโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ที่กองทัพเรือร่วมกับองค์กรเอกชนด้านเด็ก และอาสาสมัครนานาชาติ จัดขึ้นเพื่อนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ร่วมทำกิจกรรม นี่ละภารกิจที่ได้ชื่อว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

บทเฉพาะกาล ในร่างรัฐธรรมนูญ

29 มี.ค. 59

บทเฉพาะกาล ในร่างรัฐธรรมนูญ
คงต้องลุ้นกัน ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะข้ามผ่านประชามติไปได้หรือไม่ เพราะไม่เพียงแค่การเคลื่อนไหว ต่อต้าน-คัดค้าน ของกลุ่มผู้เห็นต่างกับรัฐบาล-คสช. หากแต่เนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ ก็ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดอันสำคัญ โดยเฉพาะบทเฉพาะกาล ที่แม่น้ำ 4 สายเชื่อว่าเป็นจุดแข็ง แต่ตรงกันข้าม บางฝ่าย กลับมองว่าเป็นจุดด่างพร้อย

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน สภาผู้นำชุมชน กลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น
ความร่วมมือของคนในชุมชน ถือเป็นกลไกสำคัญ เช่นเดียวกับ สภาผู้นำชุมชน ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา เช่นชุมชนบ้านสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่สภาผู้นำชุมชน หยิบยกปัญหา มาร่วมกันหาทางออก

ช่วงพลเมืองไทย ตอน พลเมืองอาสา แด่น้องผู้มีความหวัง
การสร้างโลกแห่งรอยยิ้มของผู้ให้และผู้รับ เป็นแนวคิดของโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ที่กองทัพเรือร่วมกับองค์กรเอกชนด้านเด็ก และอาสาสมัครนานาชาติ จัดขึ้นเพื่อนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ร่วมทำกิจกรรม นี่ละภารกิจที่ได้ชื่อว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด