หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

บทบาท ส.ว.ช่วงเปลี่ยนผ่าน

หน้ารายการ
19 เม.ย. 59

บทบาท ส.ว.ช่วงเปลี่ยนผ่าน
ว่าด้วยเรื่อง ส.ว.สรรหาช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่คัดเลือกโดย คสช. และหน้าที่หนึ่ง ต้องลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีช่วงเปลี่ยนผ่าน ถ้าเทคะแนนให้รัฐบาลเสียงข้างมากก็อาจจะมากจนเกิดภาวะเบ็ดเสร็จ แต่ถ้าเทคะแนนให้รัฐบาลเสียงข้างน้อย ปัญหาที่ตามมา คือ รัฐบาลไร้เสถียรภาพ

ช่วง พลเมืองไทย ตอน โฮมการ์ด วินมอเตอไซค์ อาสา
กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับเครือข่ายผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง หรือ วินมอเตอไซค์ใน 14 เขตของกทม. หรือ เรียกว่าโฮมการ์ด เข้าทำหน้าที่ เฝ้าระวังสถานการณ์ต่าง ๆ และไม่ได้ทำเฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่จะทำต่อๆไป เพื่อความสงบของบ้านเมืองของเรา

ช่วง ท้องถิ่นควรรู้ ตอน เพื่อนช่วยเพื่อน โครงการต้นแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน โครงการที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุดูแลให้กำลังใจผู้สูงอายุด้วยกัน โครงการต้นแบบตามนโยบายการกระจายอำนาจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น พร้อมๆกับการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

บทบาท ส.ว.ช่วงเปลี่ยนผ่าน

19 เม.ย. 59

บทบาท ส.ว.ช่วงเปลี่ยนผ่าน
ว่าด้วยเรื่อง ส.ว.สรรหาช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่คัดเลือกโดย คสช. และหน้าที่หนึ่ง ต้องลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีช่วงเปลี่ยนผ่าน ถ้าเทคะแนนให้รัฐบาลเสียงข้างมากก็อาจจะมากจนเกิดภาวะเบ็ดเสร็จ แต่ถ้าเทคะแนนให้รัฐบาลเสียงข้างน้อย ปัญหาที่ตามมา คือ รัฐบาลไร้เสถียรภาพ

ช่วง พลเมืองไทย ตอน โฮมการ์ด วินมอเตอไซค์ อาสา
กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับเครือข่ายผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง หรือ วินมอเตอไซค์ใน 14 เขตของกทม. หรือ เรียกว่าโฮมการ์ด เข้าทำหน้าที่ เฝ้าระวังสถานการณ์ต่าง ๆ และไม่ได้ทำเฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่จะทำต่อๆไป เพื่อความสงบของบ้านเมืองของเรา

ช่วง ท้องถิ่นควรรู้ ตอน เพื่อนช่วยเพื่อน โครงการต้นแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน โครงการที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุดูแลให้กำลังใจผู้สูงอายุด้วยกัน โครงการต้นแบบตามนโยบายการกระจายอำนาจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น พร้อมๆกับการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด