หน้าที่พลเมือง
3 พ.ค. 59

ละครการเมือง
ปฏิกริยาที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยที่มาจากสังคมประชาธิปไตย และเพราะกลไกการเมือง ก็มีคำถามว่า แล้วความปรองดองสมานฉันท์ที่ขับเคลื่อนมา 2 ปี หรือมากกว่า 10 ปี ไม่มีผลในทางปฏิบัติเลยเหรอ หรือ เป็นแค่ละครการเมืองฉากหนึ่งเท่านั้น

ช่วงพลเมืองไทย ตอน เยาวชน รู้เท่าทันสื่อ
ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี อาจแฝงด้วยภัยอันตราย-หลายแง่มุม เหตุนี้จึงเกิดกลุ่มพลเมืองที่ร่วมกันนำเสนอข้อมูล-ข้อเท็จจริง เพื่อย้ำเตือนเด็กและเยาวชน ให้ตระหนัก รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ดิน-น้ำ-ป่า-คน ชุมชนจัดการตนเอง
ต้นแบบชุมชนจัดการตนเอง ที่ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ความร่วมมือในรูปแบบสภาชุมชน เพื่อแก้ปัญหา และการบริหารจัดการทรัพยากร ด้วยยุทธศาสตร์ ดิน-น้ำ-ป่า-คน

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ละครการเมือง

3 พ.ค. 59

ละครการเมือง
ปฏิกริยาที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยที่มาจากสังคมประชาธิปไตย และเพราะกลไกการเมือง ก็มีคำถามว่า แล้วความปรองดองสมานฉันท์ที่ขับเคลื่อนมา 2 ปี หรือมากกว่า 10 ปี ไม่มีผลในทางปฏิบัติเลยเหรอ หรือ เป็นแค่ละครการเมืองฉากหนึ่งเท่านั้น

ช่วงพลเมืองไทย ตอน เยาวชน รู้เท่าทันสื่อ
ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี อาจแฝงด้วยภัยอันตราย-หลายแง่มุม เหตุนี้จึงเกิดกลุ่มพลเมืองที่ร่วมกันนำเสนอข้อมูล-ข้อเท็จจริง เพื่อย้ำเตือนเด็กและเยาวชน ให้ตระหนัก รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ดิน-น้ำ-ป่า-คน ชุมชนจัดการตนเอง
ต้นแบบชุมชนจัดการตนเอง ที่ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ความร่วมมือในรูปแบบสภาชุมชน เพื่อแก้ปัญหา และการบริหารจัดการทรัพยากร ด้วยยุทธศาสตร์ ดิน-น้ำ-ป่า-คน

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด