หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

บ้านเมืองไม่สงบ ? คสช.อยู่ต่อ...!

หน้ารายการ
7 มิ.ย. 59

บ้านเมืองไม่สงบ ? คสช.อยู่ต่อ...!
ผมจะอยู่ต่อ ถ้าบ้านเมืองยังไม่สงบ คำพูดพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ามกลางการถูกจับตามองถึงการใช้อำนาจพิเศษเลื่อนการทำประชามติออกไป หากเกิดเงื่อนไขที่ไม่สามารถควบคุมได้ จากเหตุที่ต้องยกเว้นข้อบังคับมาตรา 61 วรรค 2 ของกฎหมายการออกเสียงประชามติ

ช่วงพลเมืองไทย ตอน พิกกิโปะ แอพพลิชั่นคุมการใช้จ่าย
พิกกิโปะ แอพพลิเคชั่น ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้คนกลุ่มหนึ่งในสังคมได้คลี่คลายปัญหาหนี้สินจากการนำเงินในอนาคตมาใช้จ่ายก่อน หรือ หนี้บัตรเครดิต แอพพลิชั่นที่ว่านี้จึงเป็นตัวช่วยย้ำเตือนสถานะการใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ชุมชน ตามรอยพระราชดำริ
ด้วยวาระพิเศษปี 2559 นี้ ซึ่งมีวันเนื่องในโอกาสมหามงคลถึง 3 ปิติด้วยกัน จึงเกิดความร่วมมือทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในการจัดโครงการสนับสนุนให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆจัดประชุมในจังหวัดตามรอยโครงการพระราชดำริเพื่อการตระหนักรู้ในพระมหากรุณาธิคุณ

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

บ้านเมืองไม่สงบ ? คสช.อยู่ต่อ...!

7 มิ.ย. 59

บ้านเมืองไม่สงบ ? คสช.อยู่ต่อ...!
ผมจะอยู่ต่อ ถ้าบ้านเมืองยังไม่สงบ คำพูดพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ามกลางการถูกจับตามองถึงการใช้อำนาจพิเศษเลื่อนการทำประชามติออกไป หากเกิดเงื่อนไขที่ไม่สามารถควบคุมได้ จากเหตุที่ต้องยกเว้นข้อบังคับมาตรา 61 วรรค 2 ของกฎหมายการออกเสียงประชามติ

ช่วงพลเมืองไทย ตอน พิกกิโปะ แอพพลิชั่นคุมการใช้จ่าย
พิกกิโปะ แอพพลิเคชั่น ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้คนกลุ่มหนึ่งในสังคมได้คลี่คลายปัญหาหนี้สินจากการนำเงินในอนาคตมาใช้จ่ายก่อน หรือ หนี้บัตรเครดิต แอพพลิชั่นที่ว่านี้จึงเป็นตัวช่วยย้ำเตือนสถานะการใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

ช่วงท้องถิ่นควรรู้ ตอน ชุมชน ตามรอยพระราชดำริ
ด้วยวาระพิเศษปี 2559 นี้ ซึ่งมีวันเนื่องในโอกาสมหามงคลถึง 3 ปิติด้วยกัน จึงเกิดความร่วมมือทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในการจัดโครงการสนับสนุนให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆจัดประชุมในจังหวัดตามรอยโครงการพระราชดำริเพื่อการตระหนักรู้ในพระมหากรุณาธิคุณ

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด