หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

ผลประชามติ สู่ ยุทธศาสตร์ชาติ

หน้ารายการ
8 ส.ค. 59

ผลประชามติ สู่ ยุทธศาสตร์ชาติ
นับแต่นี้ไป คสช.ต้องเดินหน้า เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย และการได้มาซึ่งความชัดเจนในการปฏิรูปประเทศ ตามเสียงผลักดันของประชาชน และการได้มายังแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน ประชารัฐ แผนพัฒนาชุมชน
ลงพื้นที่ โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ติดตามโครงการประชารัฐ หนึ่งในแนวนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายอยู่ที่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการจัดตั้งโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน โดยจัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้านละ 2 แสนบาท

พลเมืองไทย ตอน กลุ่มเยาวชน รัก บ้านเกิด
ความเข้มแข็งในชุมชน เกิดจากคนพื้นที่ ตัวอย่างเช่น กลุ่มพลเมืองสงขลา และกลุ่มเยาวชนบีชฟอร์ไลฟ์ ที่ร่วมกันลุกขึ้นมาปกป้องชายหาด พื้นที่บ้านเกิด ทั้งการรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมเตรียมนำเสนอหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการฟื้นฟูหาดสมิหลา

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ผลประชามติ สู่ ยุทธศาสตร์ชาติ

8 ส.ค. 59

ผลประชามติ สู่ ยุทธศาสตร์ชาติ
นับแต่นี้ไป คสช.ต้องเดินหน้า เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย และการได้มาซึ่งความชัดเจนในการปฏิรูปประเทศ ตามเสียงผลักดันของประชาชน และการได้มายังแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน ประชารัฐ แผนพัฒนาชุมชน
ลงพื้นที่ โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ติดตามโครงการประชารัฐ หนึ่งในแนวนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายอยู่ที่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการจัดตั้งโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน โดยจัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้านละ 2 แสนบาท

พลเมืองไทย ตอน กลุ่มเยาวชน รัก บ้านเกิด
ความเข้มแข็งในชุมชน เกิดจากคนพื้นที่ ตัวอย่างเช่น กลุ่มพลเมืองสงขลา และกลุ่มเยาวชนบีชฟอร์ไลฟ์ ที่ร่วมกันลุกขึ้นมาปกป้องชายหาด พื้นที่บ้านเกิด ทั้งการรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมเตรียมนำเสนอหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการฟื้นฟูหาดสมิหลา

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด