หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง

​รับ-ส่ง ตำแหน่ง ผบ.เหล่าทัพ

หน้ารายการ
4 ต.ค. 59

รับ-ส่ง ตำแหน่ง ผบ.เหล่าทัพ
ภาพบรรยากาศการส่งมอบตำแหน่งหน้าที่ ทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารอากาศ และปลัดกระทรวงกลาโหม หากแต่ภารกิจใหม่นี้ ทุกเหล่าทัพยังคงต้องทำหน้าที่สนับสนุน คสช. ในการบริหารประเทศช่วงเปลี่ยนผ่าน

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน การจัดการน้ำ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนทุกมิติของประเทศ เช่น ชาวชุมพร ที่ดำเนินตามโครงการพระราชดำริ ว่าด้วยหลักการจัดการน้ำ นำมาสู่การปฏิบัติ ทำให้ข้ามผ่านวิกฤตน้ำท่วมมาได้

พลเมืองไทย ตอน พลเมืองอาสา เพื่อสังคม
หนึ่งในโครงการดีๆ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม นั่นคือโครงการของอาสาสมัครภาคพลเมือง หรือ พลเมืองอาสาของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่ร่วมกันทำกิจกรรมลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส เป็นการหารายได้ช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

​รับ-ส่ง ตำแหน่ง ผบ.เหล่าทัพ

4 ต.ค. 59

รับ-ส่ง ตำแหน่ง ผบ.เหล่าทัพ
ภาพบรรยากาศการส่งมอบตำแหน่งหน้าที่ ทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารอากาศ และปลัดกระทรวงกลาโหม หากแต่ภารกิจใหม่นี้ ทุกเหล่าทัพยังคงต้องทำหน้าที่สนับสนุน คสช. ในการบริหารประเทศช่วงเปลี่ยนผ่าน

ท้องถิ่นควรรู้ ตอน การจัดการน้ำ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนทุกมิติของประเทศ เช่น ชาวชุมพร ที่ดำเนินตามโครงการพระราชดำริ ว่าด้วยหลักการจัดการน้ำ นำมาสู่การปฏิบัติ ทำให้ข้ามผ่านวิกฤตน้ำท่วมมาได้

พลเมืองไทย ตอน พลเมืองอาสา เพื่อสังคม
หนึ่งในโครงการดีๆ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม นั่นคือโครงการของอาสาสมัครภาคพลเมือง หรือ พลเมืองอาสาของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่ร่วมกันทำกิจกรรมลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส เป็นการหารายได้ช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

ติดตามชมรายการหน้าที่พลเมือง วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

หน้าที่พลเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด