COME HOME บ้านที่กลับมา - ศุภพงศ์ สอนสังข์ : กลับมาใช้ชีวิตที่อยากใช้ | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
COME HOME บ้านที่กลับมา
COME HOME บ้านที่กลับมา

ศุภพงศ์ สอนสังข์ : กลับมาใช้ชีวิตที่อยากใช้

หน้ารายการ
28 เม.ย. 64

หลังจากออกไปใช้ชีวิตตามคำบอกของคนอื่นมาตลอด ชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสัน สร้างชื่อเสียงในแวดวงนักออกแบบ เลี้ยงอัตตาปลูกความสำเร็จจนเติบโต แต่วันหนึ่งเขาพบว่าชีวิตนั้นเป็นแค่เปลือก เขาจึงเริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์ แล้วเลือกใช้ชีวิตที่ตัวเองอยากใช้จริง ๆ

"ศุภพงศ์ สอนสังข์" จึงกลับมาเริ่มใช้ชีวิตจากศูนย์ ณ ตำบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี พื้นที่ชีวิตที่เขาเติบโตไปพร้อม ๆ กับป่าที่ปลูกจากสองมือ พร้อมกับเรียนรู้งานช่างไม้ เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบด้วยตนเอง ชวนคนพื้นที่ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างครอบครัว และอยู่กับชีวิตที่เลือกด้วยตัวเอง

ติดตามชมได้ในรายการ Come Home บ้านที่กลับมา ตอน ศุภพงศ์ สอนสังข์ : กลับมาใช้ชีวิตที่อยากใช้ วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

COME HOME บ้านที่กลับมา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
อนุภาพ พงษ์นะเมตตา : กลับมาตามใจ
อนุภาพ พงษ์นะเมตตา : กลับมาตามใจ
23 ธ.ค. 63
นัฐยา - โสมประภา อุสายพันธ์ : กลับมาเจอของดี
นัฐยา - โสมประภา อุสายพันธ์ : กลับมาเจอของดี
30 ธ.ค. 63
ถนอมวรรณ สิงห์จุ้ย : กลับมาปลูกดอกไม้กินได้
ถนอมวรรณ สิงห์จุ้ย : กลับมาปลูกดอกไม้กินได้
6 ม.ค. 64
บูรณิตา วิวัฒนานุกูล : กลับมาเป็นครอบครัวไม้กวาด
บูรณิตา วิวัฒนานุกูล : กลับมาเป็นครอบครัวไม้กวาด
13 ม.ค. 64
กรุงธนะ นิ่มหนู : กลับมาปรุงรสอินเดีย
กรุงธนะ นิ่มหนู : กลับมาปรุงรสอินเดีย
3 ก.พ. 64
นันท์พันธ์ พูลสวัสดิ์ และ ปกาสิต เนตรนคร : กลับมาลองใช้ชีวิต
นันท์พันธ์ พูลสวัสดิ์ และ ปกาสิต เนตรนคร : กลับมาลองใช้ชีวิต
10 ก.พ. 64
ปริญญ์ ผลสุข : กลับมาปรุงความสุข
ปริญญ์ ผลสุข : กลับมาปรุงความสุข
7 เม.ย. 64
สุพัตรา - สุภลักษณ์ ศรบรรจง : กลับมาสองคน
สุพัตรา - สุภลักษณ์ ศรบรรจง : กลับมาสองคน
14 เม.ย. 64
ปฏิพัทธ์ ปินต๊ะวะนา : กลับมาสร้างคาแรคเตอร์
ปฏิพัทธ์ ปินต๊ะวะนา : กลับมาสร้างคาแรคเตอร์
21 เม.ย. 64
กำลังเล่น...
ศุภพงศ์ สอนสังข์ : กลับมาใช้ชีวิตที่อยากใช้
ศุภพงศ์ สอนสังข์ : กลับมาใช้ชีวิตที่อยากใช้
28 เม.ย. 64
นุชจริน หวังพงษ์สวัสดิ์ : กลับมาทำบ้านให้เป็นบ้าน
นุชจริน หวังพงษ์สวัสดิ์ : กลับมาทำบ้านให้เป็นบ้าน
5 พ.ค. 64
ภาณุพงศ์ จงจิตร : กลับมาสุขกับสัตว์
ภาณุพงศ์ จงจิตร : กลับมาสุขกับสัตว์
12 พ.ค. 64
พรพิมล มิ่งมิตรมี : กลับมาสร้างสีสันให้อีสาน
พรพิมล มิ่งมิตรมี : กลับมาสร้างสีสันให้อีสาน
2 มิ.ย. 64
สืบฉัตร แก้วเกิด : กลับมาดูแลครอบครัว
สืบฉัตร แก้วเกิด : กลับมาดูแลครอบครัว
9 มิ.ย. 64
ปกรณ์พศ คณานุรักษ์ และเพื่อน : กลับมาสร้างคอมมูนิตี
ปกรณ์พศ คณานุรักษ์ และเพื่อน : กลับมาสร้างคอมมูนิตี
16 มิ.ย. 64
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร : กลับมาลงมือธรรม
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร : กลับมาลงมือธรรม
23 มิ.ย. 64
ปรมัตถ์ ช่วยการ : กลับมาเพราะคิดถึง
ปรมัตถ์ ช่วยการ : กลับมาเพราะคิดถึง
30 มิ.ย. 64
ณัฐวิท บุญมีมีไชย : กลับมารักษาดนตรีไทย
ณัฐวิท บุญมีมีไชย : กลับมารักษาดนตรีไทย
7 ก.ค. 64
ปิยชาติ ไตรถาวร​ : กลับมาอยู่บ้านของกาแฟ
ปิยชาติ ไตรถาวร​ : กลับมาอยู่บ้านของกาแฟ
18 ส.ค. 64
สุรศักดิ์ เย็นทั่ว​ : กลับมาดิบดี
สุรศักดิ์ เย็นทั่ว​ : กลับมาดิบดี
25 ส.ค. 64
ศิริวัฒน์ มังคลรังษี : กลับมาปลุกบ้านให้ตื่น
ศิริวัฒน์ มังคลรังษี : กลับมาปลุกบ้านให้ตื่น
1 ก.ย. 64
กริชณรงค์ จันทร์ปลูก : กลับมาขับรสต้นตำรับ
กริชณรงค์ จันทร์ปลูก : กลับมาขับรสต้นตำรับ
8 ก.ย. 64
สาริณี เอื้อกิตติกุล : กลับมาใช้ (วิชา) ชีวิต
สาริณี เอื้อกิตติกุล : กลับมาใช้ (วิชา) ชีวิต
15 ก.ย. 64
วาฑิต ตั้งใจ : กลับมาทำ Green Space
วาฑิต ตั้งใจ : กลับมาทำ Green Space
27 ต.ค. 64
ลุงติ๊กสเกล : กลับมาสร้างแกลอรี่
ลุงติ๊กสเกล : กลับมาสร้างแกลอรี่
3 พ.ย. 64
นัฐยา - โสมประภา อุสายพันธ์ : กลับมาปรับตัวปรับใจ
นัฐยา - โสมประภา อุสายพันธ์ : กลับมาปรับตัวปรับใจ
10 พ.ย. 64
ธัญญ์นภัส กิ่งสุวรรณ : กลับมาวัดใจ
ธัญญ์นภัส กิ่งสุวรรณ : กลับมาวัดใจ
17 พ.ย. 64
ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร : กลับมาเป็นตัวอย่าง
ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร : กลับมาเป็นตัวอย่าง
24 พ.ย. 64
มนูญ ทนะวัง : กลับมาก้าวด้วยกัน
มนูญ ทนะวัง : กลับมาก้าวด้วยกัน
1 ธ.ค. 64
ถนอมวรรณ สิงห์จุ้ย : กลับมาเรียนรู้สู้วิกฤต
ถนอมวรรณ สิงห์จุ้ย : กลับมาเรียนรู้สู้วิกฤต
8 ธ.ค. 64

COME HOME บ้านที่กลับมา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
อนุภาพ พงษ์นะเมตตา : กลับมาตามใจ
อนุภาพ พงษ์นะเมตตา : กลับมาตามใจ
23 ธ.ค. 63
นัฐยา - โสมประภา อุสายพันธ์ : กลับมาเจอของดี
นัฐยา - โสมประภา อุสายพันธ์ : กลับมาเจอของดี
30 ธ.ค. 63
ถนอมวรรณ สิงห์จุ้ย : กลับมาปลูกดอกไม้กินได้
ถนอมวรรณ สิงห์จุ้ย : กลับมาปลูกดอกไม้กินได้
6 ม.ค. 64
บูรณิตา วิวัฒนานุกูล : กลับมาเป็นครอบครัวไม้กวาด
บูรณิตา วิวัฒนานุกูล : กลับมาเป็นครอบครัวไม้กวาด
13 ม.ค. 64
กรุงธนะ นิ่มหนู : กลับมาปรุงรสอินเดีย
กรุงธนะ นิ่มหนู : กลับมาปรุงรสอินเดีย
3 ก.พ. 64
นันท์พันธ์ พูลสวัสดิ์ และ ปกาสิต เนตรนคร : กลับมาลองใช้ชีวิต
นันท์พันธ์ พูลสวัสดิ์ และ ปกาสิต เนตรนคร : กลับมาลองใช้ชีวิต
10 ก.พ. 64
ปริญญ์ ผลสุข : กลับมาปรุงความสุข
ปริญญ์ ผลสุข : กลับมาปรุงความสุข
7 เม.ย. 64
สุพัตรา - สุภลักษณ์ ศรบรรจง : กลับมาสองคน
สุพัตรา - สุภลักษณ์ ศรบรรจง : กลับมาสองคน
14 เม.ย. 64
ปฏิพัทธ์ ปินต๊ะวะนา : กลับมาสร้างคาแรคเตอร์
ปฏิพัทธ์ ปินต๊ะวะนา : กลับมาสร้างคาแรคเตอร์
21 เม.ย. 64
กำลังเล่น...
ศุภพงศ์ สอนสังข์ : กลับมาใช้ชีวิตที่อยากใช้
ศุภพงศ์ สอนสังข์ : กลับมาใช้ชีวิตที่อยากใช้
28 เม.ย. 64
นุชจริน หวังพงษ์สวัสดิ์ : กลับมาทำบ้านให้เป็นบ้าน
นุชจริน หวังพงษ์สวัสดิ์ : กลับมาทำบ้านให้เป็นบ้าน
5 พ.ค. 64
ภาณุพงศ์ จงจิตร : กลับมาสุขกับสัตว์
ภาณุพงศ์ จงจิตร : กลับมาสุขกับสัตว์
12 พ.ค. 64
พรพิมล มิ่งมิตรมี : กลับมาสร้างสีสันให้อีสาน
พรพิมล มิ่งมิตรมี : กลับมาสร้างสีสันให้อีสาน
2 มิ.ย. 64
สืบฉัตร แก้วเกิด : กลับมาดูแลครอบครัว
สืบฉัตร แก้วเกิด : กลับมาดูแลครอบครัว
9 มิ.ย. 64
ปกรณ์พศ คณานุรักษ์ และเพื่อน : กลับมาสร้างคอมมูนิตี
ปกรณ์พศ คณานุรักษ์ และเพื่อน : กลับมาสร้างคอมมูนิตี
16 มิ.ย. 64
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร : กลับมาลงมือธรรม
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร : กลับมาลงมือธรรม
23 มิ.ย. 64
ปรมัตถ์ ช่วยการ : กลับมาเพราะคิดถึง
ปรมัตถ์ ช่วยการ : กลับมาเพราะคิดถึง
30 มิ.ย. 64
ณัฐวิท บุญมีมีไชย : กลับมารักษาดนตรีไทย
ณัฐวิท บุญมีมีไชย : กลับมารักษาดนตรีไทย
7 ก.ค. 64
ปิยชาติ ไตรถาวร​ : กลับมาอยู่บ้านของกาแฟ
ปิยชาติ ไตรถาวร​ : กลับมาอยู่บ้านของกาแฟ
18 ส.ค. 64
สุรศักดิ์ เย็นทั่ว​ : กลับมาดิบดี
สุรศักดิ์ เย็นทั่ว​ : กลับมาดิบดี
25 ส.ค. 64
ศิริวัฒน์ มังคลรังษี : กลับมาปลุกบ้านให้ตื่น
ศิริวัฒน์ มังคลรังษี : กลับมาปลุกบ้านให้ตื่น
1 ก.ย. 64
กริชณรงค์ จันทร์ปลูก : กลับมาขับรสต้นตำรับ
กริชณรงค์ จันทร์ปลูก : กลับมาขับรสต้นตำรับ
8 ก.ย. 64
สาริณี เอื้อกิตติกุล : กลับมาใช้ (วิชา) ชีวิต
สาริณี เอื้อกิตติกุล : กลับมาใช้ (วิชา) ชีวิต
15 ก.ย. 64
วาฑิต ตั้งใจ : กลับมาทำ Green Space
วาฑิต ตั้งใจ : กลับมาทำ Green Space
27 ต.ค. 64
ลุงติ๊กสเกล : กลับมาสร้างแกลอรี่
ลุงติ๊กสเกล : กลับมาสร้างแกลอรี่
3 พ.ย. 64
นัฐยา - โสมประภา อุสายพันธ์ : กลับมาปรับตัวปรับใจ
นัฐยา - โสมประภา อุสายพันธ์ : กลับมาปรับตัวปรับใจ
10 พ.ย. 64
ธัญญ์นภัส กิ่งสุวรรณ : กลับมาวัดใจ
ธัญญ์นภัส กิ่งสุวรรณ : กลับมาวัดใจ
17 พ.ย. 64
ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร : กลับมาเป็นตัวอย่าง
ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร : กลับมาเป็นตัวอย่าง
24 พ.ย. 64
มนูญ ทนะวัง : กลับมาก้าวด้วยกัน
มนูญ ทนะวัง : กลับมาก้าวด้วยกัน
1 ธ.ค. 64
ถนอมวรรณ สิงห์จุ้ย : กลับมาเรียนรู้สู้วิกฤต
ถนอมวรรณ สิงห์จุ้ย : กลับมาเรียนรู้สู้วิกฤต
8 ธ.ค. 64

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย