ทำอะไรก็ธรรม
ทำอะไรก็ธรรม

“ทูนหัวของบ่าว” ธรรมะ ธรรมแมว

หน้ารายการ
23 ก.ค. 66

“นัชญ์ ประสพสิน” เจ้าของเพจ “ทูนหัวของบ่าว” และบ้านพักพิงของเหล่าแมวจร “Catster by Kingdom of Tigers” เป็นผู้ที่รับแมวจรมาเลี้ยง ดูแล รักษาทั้งอาการทางกายและอาการทางใจ

ชมย้อนหลังรายการทำอะไรก็ธรรม ได้ที่ www.thaipbs.or.th/program/DhamaDoing

“ทูนหัวของบ่าว” ธรรมะ ธรรมแมว

23 ก.ค. 66

“นัชญ์ ประสพสิน” เจ้าของเพจ “ทูนหัวของบ่าว” และบ้านพักพิงของเหล่าแมวจร “Catster by Kingdom of Tigers” เป็นผู้ที่รับแมวจรมาเลี้ยง ดูแล รักษาทั้งอาการทางกายและอาการทางใจ

ชมย้อนหลังรายการทำอะไรก็ธรรม ได้ที่ www.thaipbs.or.th/program/DhamaDoing

ทำอะไรก็ธรรม

ล่าสุด
“Buddha Last Man” พระอดีตสถาปนิก ผู้หาคำตอบชีวิต
“Buddha Last Man” พระอดีตสถาปนิก ผู้หาคำตอบชีวิต
8 ก.ค. 66
“เฮ็ดสกล” คนรุ่นใหม่ก้าวหน้ากลับบ้าน
“เฮ็ดสกล” คนรุ่นใหม่ก้าวหน้ากลับบ้าน
8 ก.ค. 66
“Trash Hero Pattani” ความสุขที่คุณเก็บได้
“Trash Hero Pattani” ความสุขที่คุณเก็บได้
10 ก.ค. 66
“ครูตุ๋ย” ในนามแห่งความรัก
“ครูตุ๋ย” ในนามแห่งความรัก
10 ก.ค. 66
​“กรกนก” แสงที่ยังมองเห็นของคนตาบอด
​“กรกนก” แสงที่ยังมองเห็นของคนตาบอด
13 ก.ค. 66
​“ลมใต้ปีก” ของนกแก้วโม่ง
​“ลมใต้ปีก” ของนกแก้วโม่ง
13 ก.ค. 66
“สุดารัตน์” สาวน้อยวีลแชร์นักสร้างแรงบันดาลใจ
“สุดารัตน์” สาวน้อยวีลแชร์นักสร้างแรงบันดาลใจ
14 ก.ค. 66
“เอ็มโซเฟียน” มาจากดิน อยู่กับดิน กลับสู่ดิน
“เอ็มโซเฟียน” มาจากดิน อยู่กับดิน กลับสู่ดิน
14 ก.ค. 66
​“โรงเล่น เรียนรู้” พิพิธภัณฑ์เล่นได้
​“โรงเล่น เรียนรู้” พิพิธภัณฑ์เล่นได้
22 ก.ค. 66
ทูนหัวของบ่าว "ธรรมะ ธรรมแมว"
ทูนหัวของบ่าว "ธรรมะ ธรรมแมว"
23 ก.ค. 66
“หอจดหมายเหตุพุทธทาส” สื่อสารปณิธานพุทธทาสภิกขุ
“หอจดหมายเหตุพุทธทาส” สื่อสารปณิธานพุทธทาสภิกขุ
23 ก.ค. 66
กำลังเล่น...
“ทูนหัวของบ่าว” ธรรมะ ธรรมแมว
“ทูนหัวของบ่าว” ธรรมะ ธรรมแมว
23 ก.ค. 66
​“วิชัย” นัก(ไม่)เรียนแห่งท่ามะไฟหวาน
​“วิชัย” นัก(ไม่)เรียนแห่งท่ามะไฟหวาน
26 ก.ค. 66
​“คิลานธรรม” อาสาสมัครรักษาใจ
​“คิลานธรรม” อาสาสมัครรักษาใจ
26 ก.ค. 66
​เด็กบ้านเรียน (ไม่เหมือน) เด็กเรียนที่บ้าน
​เด็กบ้านเรียน (ไม่เหมือน) เด็กเรียนที่บ้าน
26 ก.ค. 66
​“จั๊ม ณัฐชยา” นักกฎหมายหัวใจเนิร์ด
​“จั๊ม ณัฐชยา” นักกฎหมายหัวใจเนิร์ด
26 ก.ค. 66
“forOldy” สุขสันต์วันสูงวัย
“forOldy” สุขสันต์วันสูงวัย
29 ก.ค. 66
“โอภาส ดวงจิตร” ธรรมะ ศิลปะ และสเก็ตบอร์ด
“โอภาส ดวงจิตร” ธรรมะ ศิลปะ และสเก็ตบอร์ด
29 ก.ค. 66
“ศิราพร แก้วสมบัติ” ความเมตตาไร้พรมแดน
“ศิราพร แก้วสมบัติ” ความเมตตาไร้พรมแดน
29 ก.ค. 66
“อาเฌอ” ในนามของสัตว์ป่า
“อาเฌอ” ในนามของสัตว์ป่า
29 ก.ค. 66
ตอน : สังคมเอี่ยมดี
ตอน : สังคมเอี่ยมดี
14 เม.ย. 67
ตอน : อาบป่า ฟื้นชีวิต
ตอน : อาบป่า ฟื้นชีวิต
14 เม.ย. 67
เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
18 เม.ย. 67
นครการช่าง
นครการช่าง
18 เม.ย. 67
ตอน : Art for all
ตอน : Art for all
19 เม.ย. 67
ตอน : ความฝันของนางเลิ้ง
ตอน : ความฝันของนางเลิ้ง
20 เม.ย. 67
ตอน : ตุม ต้น ไตย
ตอน : ตุม ต้น ไตย
25 เม.ย. 67
ตอน : We are Jahai
ตอน : We are Jahai
25 เม.ย. 67
ตอน : ลมหายใจแห่งสันติ
ตอน : ลมหายใจแห่งสันติ
28 เม.ย. 67
ตอน : ธรรมละมุน
ตอน : ธรรมละมุน
28 เม.ย. 67
ตอน : ก่อนจะหมดอายุ
ตอน : ก่อนจะหมดอายุ
2 พ.ค. 67
ตอน : เสียงแห่งธรรม
ตอน : เสียงแห่งธรรม
2 พ.ค. 67

ทำอะไรก็ธรรม

ล่าสุด
“Buddha Last Man” พระอดีตสถาปนิก ผู้หาคำตอบชีวิต
“Buddha Last Man” พระอดีตสถาปนิก ผู้หาคำตอบชีวิต
8 ก.ค. 66
“เฮ็ดสกล” คนรุ่นใหม่ก้าวหน้ากลับบ้าน
“เฮ็ดสกล” คนรุ่นใหม่ก้าวหน้ากลับบ้าน
8 ก.ค. 66
“Trash Hero Pattani” ความสุขที่คุณเก็บได้
“Trash Hero Pattani” ความสุขที่คุณเก็บได้
10 ก.ค. 66
“ครูตุ๋ย” ในนามแห่งความรัก
“ครูตุ๋ย” ในนามแห่งความรัก
10 ก.ค. 66
​“กรกนก” แสงที่ยังมองเห็นของคนตาบอด
​“กรกนก” แสงที่ยังมองเห็นของคนตาบอด
13 ก.ค. 66
​“ลมใต้ปีก” ของนกแก้วโม่ง
​“ลมใต้ปีก” ของนกแก้วโม่ง
13 ก.ค. 66
“สุดารัตน์” สาวน้อยวีลแชร์นักสร้างแรงบันดาลใจ
“สุดารัตน์” สาวน้อยวีลแชร์นักสร้างแรงบันดาลใจ
14 ก.ค. 66
“เอ็มโซเฟียน” มาจากดิน อยู่กับดิน กลับสู่ดิน
“เอ็มโซเฟียน” มาจากดิน อยู่กับดิน กลับสู่ดิน
14 ก.ค. 66
​“โรงเล่น เรียนรู้” พิพิธภัณฑ์เล่นได้
​“โรงเล่น เรียนรู้” พิพิธภัณฑ์เล่นได้
22 ก.ค. 66
ทูนหัวของบ่าว "ธรรมะ ธรรมแมว"
ทูนหัวของบ่าว "ธรรมะ ธรรมแมว"
23 ก.ค. 66
“หอจดหมายเหตุพุทธทาส” สื่อสารปณิธานพุทธทาสภิกขุ
“หอจดหมายเหตุพุทธทาส” สื่อสารปณิธานพุทธทาสภิกขุ
23 ก.ค. 66
กำลังเล่น...
“ทูนหัวของบ่าว” ธรรมะ ธรรมแมว
“ทูนหัวของบ่าว” ธรรมะ ธรรมแมว
23 ก.ค. 66
​“วิชัย” นัก(ไม่)เรียนแห่งท่ามะไฟหวาน
​“วิชัย” นัก(ไม่)เรียนแห่งท่ามะไฟหวาน
26 ก.ค. 66
​“คิลานธรรม” อาสาสมัครรักษาใจ
​“คิลานธรรม” อาสาสมัครรักษาใจ
26 ก.ค. 66
​เด็กบ้านเรียน (ไม่เหมือน) เด็กเรียนที่บ้าน
​เด็กบ้านเรียน (ไม่เหมือน) เด็กเรียนที่บ้าน
26 ก.ค. 66
​“จั๊ม ณัฐชยา” นักกฎหมายหัวใจเนิร์ด
​“จั๊ม ณัฐชยา” นักกฎหมายหัวใจเนิร์ด
26 ก.ค. 66
“forOldy” สุขสันต์วันสูงวัย
“forOldy” สุขสันต์วันสูงวัย
29 ก.ค. 66
“โอภาส ดวงจิตร” ธรรมะ ศิลปะ และสเก็ตบอร์ด
“โอภาส ดวงจิตร” ธรรมะ ศิลปะ และสเก็ตบอร์ด
29 ก.ค. 66
“ศิราพร แก้วสมบัติ” ความเมตตาไร้พรมแดน
“ศิราพร แก้วสมบัติ” ความเมตตาไร้พรมแดน
29 ก.ค. 66
“อาเฌอ” ในนามของสัตว์ป่า
“อาเฌอ” ในนามของสัตว์ป่า
29 ก.ค. 66
ตอน : สังคมเอี่ยมดี
ตอน : สังคมเอี่ยมดี
14 เม.ย. 67
ตอน : อาบป่า ฟื้นชีวิต
ตอน : อาบป่า ฟื้นชีวิต
14 เม.ย. 67
เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
18 เม.ย. 67
นครการช่าง
นครการช่าง
18 เม.ย. 67
ตอน : Art for all
ตอน : Art for all
19 เม.ย. 67
ตอน : ความฝันของนางเลิ้ง
ตอน : ความฝันของนางเลิ้ง
20 เม.ย. 67
ตอน : ตุม ต้น ไตย
ตอน : ตุม ต้น ไตย
25 เม.ย. 67
ตอน : We are Jahai
ตอน : We are Jahai
25 เม.ย. 67
ตอน : ลมหายใจแห่งสันติ
ตอน : ลมหายใจแห่งสันติ
28 เม.ย. 67
ตอน : ธรรมละมุน
ตอน : ธรรมละมุน
28 เม.ย. 67
ตอน : ก่อนจะหมดอายุ
ตอน : ก่อนจะหมดอายุ
2 พ.ค. 67
ตอน : เสียงแห่งธรรม
ตอน : เสียงแห่งธรรม
2 พ.ค. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย