วาทะ พระ ทอล์ก
วาทะ พระ ทอล์ก

วันมาฆบูชา “วันแห่งความรัก” ในพระพุทธศาสนา

หน้ารายการ
26 ก.พ. 67

วันมาฆบูชา ถือว่าเป็นวันของพระธรรม เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการของพระพุทธศาสเอาไว้อย่างมั่นคงเป็นครั้งแรก นอกจากนี้วันมาฆบูชายังได้ชื่อว่าเป็นวันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนาด้วย เนื่องจากหลักธรรม "โอวาทปาฏิโมกข์" ที่ทรงแสดงนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรัก รักเพื่อนร่วมโลก และสอนให้รู้จักรักตัวเอง ที่ประกอบด้วยความเมตตา ปรารถนาดีต่อกัน ไม่ทุจริต ไม่ทำร้ายกัน รวมถึงหลักธรรมที่ทุกคนพึงปฏิบัติคือ เมตตา, กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา หรือพรหมวิหาร 4 นั่นเอง

ร่วมสนทนาธรรมกับ

  • พระเทพวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  • พระครูสุเมธภูวดล เลขานุการรองเจ้าคณะ จ.สุโขทัย

ติดตามในรายการ "วาทะ พระ ทอล์ก" วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.05 - 12.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

วันมาฆบูชา “วันแห่งความรัก” ในพระพุทธศาสนา

26 ก.พ. 67

วันมาฆบูชา ถือว่าเป็นวันของพระธรรม เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการของพระพุทธศาสเอาไว้อย่างมั่นคงเป็นครั้งแรก นอกจากนี้วันมาฆบูชายังได้ชื่อว่าเป็นวันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนาด้วย เนื่องจากหลักธรรม "โอวาทปาฏิโมกข์" ที่ทรงแสดงนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรัก รักเพื่อนร่วมโลก และสอนให้รู้จักรักตัวเอง ที่ประกอบด้วยความเมตตา ปรารถนาดีต่อกัน ไม่ทุจริต ไม่ทำร้ายกัน รวมถึงหลักธรรมที่ทุกคนพึงปฏิบัติคือ เมตตา, กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา หรือพรหมวิหาร 4 นั่นเอง

ร่วมสนทนาธรรมกับ

  • พระเทพวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  • พระครูสุเมธภูวดล เลขานุการรองเจ้าคณะ จ.สุโขทัย

ติดตามในรายการ "วาทะ พระ ทอล์ก" วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.05 - 12.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

วาทะ พระ ทอล์ก

ล่าสุด
​วิสาขบูชา
​วิสาขบูชา
16 พ.ค. 65
ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 1
ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 1
13 ก.ค. 65
ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 2
ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 2
14 ก.ค. 65
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
6 มี.ค. 66
วิถีแห่งธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
วิถีแห่งธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
13 เม.ย. 66
การมีสติคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสุข
การมีสติคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสุข
5 มิ.ย. 66
สมาธิ ความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุข
สมาธิ ความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุข
1 ส.ค. 66
สติ สมาธิ ปัญญา คือทางสายกลาง
สติ สมาธิ ปัญญา คือทางสายกลาง
2 ส.ค. 66
การดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร ? | พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)
การดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร ? | พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)
14 ต.ค. 66
พุทธศาสนาจะหมดไปจากโลกหรือไม่ ? | พระพยอม กัลยาโณ
พุทธศาสนาจะหมดไปจากโลกหรือไม่ ? | พระพยอม กัลยาโณ
15 ต.ค. 66
โลกโซเชียลกับโอกาสของพุทธศาสนา | พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
โลกโซเชียลกับโอกาสของพุทธศาสนา | พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
21 ต.ค. 66
ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีสุขที่แท้จริง | พระเมธี วชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีสุขที่แท้จริง | พระเมธี วชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
22 ต.ค. 66
ธรรมชาติกล่อมเกลาใจ | พระไพศาล วิสาโล
ธรรมชาติกล่อมเกลาใจ | พระไพศาล วิสาโล
28 ต.ค. 66
รากฐานวัฒนธรรมของชาวพุทธ | พระเทพวัชรเมธี
รากฐานวัฒนธรรมของชาวพุทธ | พระเทพวัชรเมธี
29 ต.ค. 66
“วัด” ไม่ใช่เพียงสถานที่ หากคือสิ่งที่อยู่ภายใน
“วัด” ไม่ใช่เพียงสถานที่ หากคือสิ่งที่อยู่ภายใน
4 พ.ย. 66
“ศาสนา” มีหรือไม่มี อยู่ที่การดำเนินชีวิต
“ศาสนา” มีหรือไม่มี อยู่ที่การดำเนินชีวิต
5 พ.ย. 66
ครอบครัว ถอยจากกันเพื่อเข้าหากัน | พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
ครอบครัว ถอยจากกันเพื่อเข้าหากัน | พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
11 พ.ย. 66
สมาธิ คือจิตและลมหายใจ | พระพยอม กัลยาโณ
สมาธิ คือจิตและลมหายใจ | พระพยอม กัลยาโณ
12 พ.ย. 66
สติและหลักธรรมก่อให้เกิดปัญญา | พระเทพวัชรเมธี
สติและหลักธรรมก่อให้เกิดปัญญา | พระเทพวัชรเมธี
15 พ.ย. 66
สติกำหนดจิต จิตกำหนดวัตถุ | พระเมธี วชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี)
สติกำหนดจิต จิตกำหนดวัตถุ | พระเมธี วชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี)
18 พ.ย. 66
สมดุลเวลาหน้าจอ – นอกจอของครอบครัว | พระไพศาล วิสาโล
สมดุลเวลาหน้าจอ – นอกจอของครอบครัว | พระไพศาล วิสาโล
25 พ.ย. 66
ช่วยเหลือผู้อื่นเยียวยาตัวเอง | พระสุธีวชิรปฏิภาณ
ช่วยเหลือผู้อื่นเยียวยาตัวเอง | พระสุธีวชิรปฏิภาณ
26 พ.ย. 66
กำลังเล่น...
วันมาฆบูชา “วันแห่งความรัก” ในพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา “วันแห่งความรัก” ในพระพุทธศาสนา
26 ก.พ. 67

วาทะ พระ ทอล์ก

ล่าสุด
​วิสาขบูชา
​วิสาขบูชา
16 พ.ค. 65
ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 1
ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 1
13 ก.ค. 65
ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 2
ธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 2
14 ก.ค. 65
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
6 มี.ค. 66
วิถีแห่งธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
วิถีแห่งธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
13 เม.ย. 66
การมีสติคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสุข
การมีสติคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสุข
5 มิ.ย. 66
สมาธิ ความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุข
สมาธิ ความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุข
1 ส.ค. 66
สติ สมาธิ ปัญญา คือทางสายกลาง
สติ สมาธิ ปัญญา คือทางสายกลาง
2 ส.ค. 66
การดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร ? | พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)
การดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร ? | พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)
14 ต.ค. 66
พุทธศาสนาจะหมดไปจากโลกหรือไม่ ? | พระพยอม กัลยาโณ
พุทธศาสนาจะหมดไปจากโลกหรือไม่ ? | พระพยอม กัลยาโณ
15 ต.ค. 66
โลกโซเชียลกับโอกาสของพุทธศาสนา | พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
โลกโซเชียลกับโอกาสของพุทธศาสนา | พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
21 ต.ค. 66
ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีสุขที่แท้จริง | พระเมธี วชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีสุขที่แท้จริง | พระเมธี วชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
22 ต.ค. 66
ธรรมชาติกล่อมเกลาใจ | พระไพศาล วิสาโล
ธรรมชาติกล่อมเกลาใจ | พระไพศาล วิสาโล
28 ต.ค. 66
รากฐานวัฒนธรรมของชาวพุทธ | พระเทพวัชรเมธี
รากฐานวัฒนธรรมของชาวพุทธ | พระเทพวัชรเมธี
29 ต.ค. 66
“วัด” ไม่ใช่เพียงสถานที่ หากคือสิ่งที่อยู่ภายใน
“วัด” ไม่ใช่เพียงสถานที่ หากคือสิ่งที่อยู่ภายใน
4 พ.ย. 66
“ศาสนา” มีหรือไม่มี อยู่ที่การดำเนินชีวิต
“ศาสนา” มีหรือไม่มี อยู่ที่การดำเนินชีวิต
5 พ.ย. 66
ครอบครัว ถอยจากกันเพื่อเข้าหากัน | พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
ครอบครัว ถอยจากกันเพื่อเข้าหากัน | พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
11 พ.ย. 66
สมาธิ คือจิตและลมหายใจ | พระพยอม กัลยาโณ
สมาธิ คือจิตและลมหายใจ | พระพยอม กัลยาโณ
12 พ.ย. 66
สติและหลักธรรมก่อให้เกิดปัญญา | พระเทพวัชรเมธี
สติและหลักธรรมก่อให้เกิดปัญญา | พระเทพวัชรเมธี
15 พ.ย. 66
สติกำหนดจิต จิตกำหนดวัตถุ | พระเมธี วชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี)
สติกำหนดจิต จิตกำหนดวัตถุ | พระเมธี วชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี)
18 พ.ย. 66
สมดุลเวลาหน้าจอ – นอกจอของครอบครัว | พระไพศาล วิสาโล
สมดุลเวลาหน้าจอ – นอกจอของครอบครัว | พระไพศาล วิสาโล
25 พ.ย. 66
ช่วยเหลือผู้อื่นเยียวยาตัวเอง | พระสุธีวชิรปฏิภาณ
ช่วยเหลือผู้อื่นเยียวยาตัวเอง | พระสุธีวชิรปฏิภาณ
26 พ.ย. 66
กำลังเล่น...
วันมาฆบูชา “วันแห่งความรัก” ในพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา “วันแห่งความรัก” ในพระพุทธศาสนา
26 ก.พ. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย